08-11-2011  Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zorg te dragen voor de veiligheid van hun werknemers om te voorkomen dat zij in de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden. Als de werkgever tekort schiet in deze zorgplicht, is hij aansprakelijk voor de schade die de werknemer daardoor lijdt.

Opzet of bewuste roekeloosheid

Dit is echter niet het geval als de werkgever kan aantonen dat hij zijn zorgplicht heeft nageleefd of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Een beroep op de opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer slaagt echter zelden, zo blijkt uit de rechtspraak.

Arboregels

Zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers) zijn niet in dienst van een bedrijf, maar ook voor hen geldt een aantal arboregels. Zodra een opdrachtgever zzp’ers inzet voor werkzaamheden voor zijn bedrijf of beroep, vallen zij ook onder zijn zorgplicht.

Bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval kan de zzp’er zelfs onder bepaalde voorwaarden de werkgever als opdrachtgever aansprakelijk stellen. Het is daarom van belang om te onderzoeken of de aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt bij ongevallen waarbij een zzp’er betrokken is.

Behandelen als eigen werknemers

Het advies is dan ook om zzp’ers op dezelfde wijze te behandelen als eigen werknemers. Als opdrachtgever moet de werkgever ervoor zorgen dat de zzp'er bekend is met de veiligheidsvoorschriften in een onderneming. Ook moet hij toezien op naleving van deze voorschriften, anders kan het vergaande (financiële) gevolgen hebben.

Meer informatie over dit onderwerp: EVO-Juridische bijstand, telefoon 079 3467 346, e-mail rechtstbijstand@evo.nl.