14-10-2014  Vanaf 1 januari 2015 is het verplicht eigen risico € 375,-. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervalt. De zorgtoeslag wordt verhoogd voor mensen met de laagste inkomens. En de inkomensafhankelijke bijdrage in 2016 wordt verhoogd. Uiterlijk 19 november 2014 zijn de nieuwe zorgpremies bekend. EVO Verzekeringen zet alle veranderingen voor u op een rij.

Veranderingen in de basisverzekering

Nieuwe vergoedingen in de basisverzekering:

  • Geriatrische revalidatie
  • Niet-invasieve prenatale test (NIPT)
  • Reiskostenvergoeding van een donor
  • Voorwaardelijke toelating van nieuwe behandelingen en medicijnen

AWBZ-zorg naar de basisverzekering:

  • Langdurige geestelijke gezondheidszorg (opnames tot 3 jaar)
  • Verpleging en verzorging vanuit de wijkverpleging
  • Zintuiglijke gehandicaptenzorg

Vergoedingen uit de basisverzekering:

  • Combinatietest voor zwangere vrouwen vanaf 36 jaar

Vergoedingen naar de Jeugdwet:

  • Dyslexiezorg
  • Geestelijke gezondheidszorg jeugd

Wijziging verplicht eigen risico en eigen bijdragen

In 2015 wordt het verplicht eigen risico € 375,-. Voor sommige zorg verandert ook de wettelijke eigen bijdrage. Dit geldt bijvoorbeeld voor kraamzorg, een aantal hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer.

Herverdeling AWBZ

Vanaf 1 januari 2015 vervalt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De zorg uit de AWBZ wordt dan verdeeld over de basisverzekering (Zorgverzekeringswet), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet.

Zorgtoeslag

In 2015 gaat de zorgtoeslag voor mensen met de laagste inkomens omhoog. Naarmate het inkomen hoger is, wordt de zorgtoeslag in 2015 sneller afgebouwd. De definitieve hoogte van de zorgtoeslag en het inkomen waarboven geen zorgtoeslag meer verkregen wordt, kan berekend worden als alle premies voor 2015 bekend zijn. Zorgverzekeraars moeten uiterlijk 19 november 2014 de zorgpremies voor volgend jaar publiceren.

Inkomensafhankelijke bijdrage in 2016 omhoog

De inkomensafhankelijke bijdrage voor mensen zonder werkgever wordt in 2016 met bijna 1% verhoogd. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met een pensioen en zelfstandig ondernemers. Voor zelfstandig ondernemers komt er een compensatieregeling voor de verhoging. Deze compensatie geldt niet voor gepensioneerden.

Plannen nog niet definitief

De Eerste en Tweede kamer moeten de plannen van de regering nog goedkeuren. Daardoor kunnen de plannen nog iets wijzigen. EVO Verzekeringen houdt u op de hoogte van de laatste veranderingen en besluiten.

EVO Zorgverzekering

Sinds enkele jaren kunnen onze leden profiteren van een unieke samenwerking tussen EVO & Delta Loyd; de EVO Zorgverzekering. EVO leden kunnen profiteren van een aanbod dat normaal gesproken alleen voor grotere bedrijven beschikbaar is. Dit vertaalt zich in scherpe tarieven voor u en uw medewerkers en betere secundaire voorwaarden.

Bekijk de mogelijkheden van de EVO Zorgverzekering