Zuid-Hollandse gedeputeerde Vermeulen over infrastructurele projecten: Kaart ziet zwart

Leestijd 2 minuten

06-07-2020  Zuid-Holland heeft een bereikbaarheidsaanpak opgesteld om ervoor te zorgen dat de provincie bereikbaar blijft. De komende jaren staan er vele infrastructurele projecten op de planning en daarnaast nemen de files naar verwachting toe door onder meer het stijgend aantal nieuwbouwwoningen. Dat heeft gevolgen voor de mobiliteit en bedrijvigheid.

Met de bereikbaarheidsaanpak moet worden voorkomen dat de provincie dichtslibt. Zo moet met behulp van de aanpak de samenwerking tussen de verschillende overheden verbeteren, zodat werkzaamheden op elkaar worden afgestemd en er goede communicatie op gang kan komen naar de weggebruikers. Het hele pakket moet bijdragen aan de mobiliteitstransitie, leefbaarheid, economisch vestigingsklimaat, veiligheid en duurzaamheid. Daarnaast moet de samenhang tussen onderhoud, beheer en nieuwbouw verbeteren.

Goederen via een andere modaliteit

evofenedex erkent dat er een grote opgave op Zuid-Hollandse regio af komt. Daarom is het belangrijk dat gemeenten, provincie en het Rijk voldoende financiële middelen voor infrastructuur beschikbaar stellen. Bedrijven kunnen ook bijdragen aan de bereikbaarheidsopgave door goederen op een andere manier te (laten) vervoeren of door personeel anders te laten reizen.

Voldoende middelen voor infrastructuur

Onlangs vertelde Zuid-Hollandse gedeputeerde van verkeer en vervoer, Floor Vermeulen, tijdens een webinar dat als je een kaart inkleurt van de regio met nieuwbouwprojecten en onderhoudsprojecten, de kaart dan zwart ziet. Om wegen, bruggen en tunnels goed te kunnen bouwen, onderhouden en te monitoren is voldoende geld nodig. Uit een peiling van Eenvandaag bleek eerder dat vier op de tien gemeenten er over nadenkt te gaan bezuinigen op wegen en fietspaden vanwege de terugvallende inkomsten door de coronacrisis. We willen er voor waken dat de Nederlandse tunnels, bruggen en wegen niet goed onderhouden wordt aangezien dit essentiële schakels zijn in het goederennetwerk over de weg, het water en het spoor.

Ook bedrijven kunnen bijdragen aan een verbeterde bereikbaarheid door goederenvervoer te verplaatsen van de weg naar het spoor, de binnenvaart of per buisleiding. Aangezien dit enige tijd en aandacht vergt kan evofenedex ondersteunen met modal shift. Meer informatie hierover is te vinden op onze webpagina.

Personeel anders laten reizen

Een andere mogelijkheid om te kunnen bijdragen aan een goede bereikbaarheid is door hun personeel anders, slimmer en efficiënter te laten reizen. Dit kan bijvoorbeeld met het openbaar vervoer of per (elektrische) fiets. Het netwerk Bereikbaar Haaglanden en Rijnland denkt graag met bedrijven over dit onderwerp mee. Meer informatie is via deze website te vinden.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder