Zuid-Holland sluit coalitieakkoord: Elke dag beter. Zuid-Holland.

Innovatieve en duurzame economie

20-8-2019  Het nieuwe coalitieakkoord ‘Elke dag beter. Zuid-Holland.’ moet de komende jaren leiden tot een innovatieve en duurzame economie. De VVD, GroenLinks, PvdA, CDA en de combinatie Christenunie/SGP publiceerden dinsdag 20 augustus als laatste provincie hun akkoord. Het coalitieakkoord van Zuid-Holland is de uitkomst van de in maart 2019 gehouden Provinciale Statenverkiezingen en vormt het beleid voor de periode van 2019 tot 2023. Wij zien voldoende aanknopingspunten voor het in Zuid-Holland gevestigde bedrijfsleven. Er is onder andere aandacht voor het stimuleren en het verduurzamen van het goederenvervoer via het water. Ook biedt het programma ruimte voor bedrijven om te innoveren.

Via het water

De provincie gaat de komende jaren verder met het stimuleren van het vrachtvervoer over het water. Daarnaast wil het bestuur de verduurzaming van de binnenvaart stimuleren door middel van de toepassing van waterstof.


Innovatie

Er komt een economisch programma dat een innovatieve transitie naar een duurzame, digitale en circulaire economie stimuleert. Zo worden ontwikkelingen en toepassingen van innovaties in het mkb gestimuleerd door onder andere de MIT-subsidieregeling. Er komt in samenwerking met het Economic Board Zuid-Holland een regioakkoord om de digitale concurrentiekracht te versterken.


Voldoende personeel

Het Zuid-Hollandse bedrijfsleven wordt de komende jaren door de provincie geholpen bij het vinden van voldoende en gekwalificeerd personeel. Daarom voert zij het zogeheten Human Capital Akkoord uit, waarmee werknemers worden voorbereid op de nieuwe economie. Samen met de Economic Board Zuid-Holland investeert de provincie in een programmateam en zorgen ze voor cofinanciering van concrete projecten.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder