25-04-2013  De provincie Zuid-Holland wil dat de doorstroming op de Rijksweg N59 op Goeree-Overflakkee wordt verbeterd. VVD-gedeputeerde Ingrid de Bondt gaat hierover praten met minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

Bescheiden maatregelen

EVO en TLN zijn net als de provincie van mening dat de doorstroming met bescheiden maatregelen kan worden verbeterd. Gedeputeerde De Bondt overweegt om een financiële bijdrage te leveren als minister Schultz besluit de maatregelen uit te gaan voeren.

Vertraging en onveilige situaties

Vervoerders en verladers hebben nu dagelijks last van vertraging en onveilige situaties op de belangrijke verbinding tussen Serooskerke en knooppunt Hellegatsplein op de A29. TLN en EVO roepen de minister dan ook op om zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Zij denken daarbij aan mobiliteitsmanagement, verlenging van de invoegstrook vanaf Hellegatsplein richting Oude Tonge, de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen bij Den Bommel en Oude Tonge en de aanleg van een spitsstrook tussen Hellegatsplein en Oude Tonge.