Voorgestelde antitruststraffen leiden tot felle reacties

leestijd 3 minuten

02-08-2021  Terwijl de maritieme markten in de wereld sterk verstoord zijn en er nog geen zicht is op een einde aan de crisis, spreekt de Zuid-Koreaanse mededingingsautoriteit duidelijke taal. Er is in de regio sprake van ongeoorloofde afspraken in de containerlijnvaart. Het door deze toezichthouder uitgevoerde kartelonderzoek kan de Europese autoriteiten wellicht inspireren tot een soortgelijk onderzoek.

De Zuid-Koreaanse mededingingswaakhond heeft financiële sancties voorgesteld voor vermeende kartelovertredingen in de regio. De betrokken scheepvaartmaatschappijen en de Chinese regering zijn ontstemd over dit voorstel. De toezichthouder heeft onlangs een 3 jaar durend kartelonderzoek afgerond over vermeende heimelijke afspraken over vrachttarieven op zeeroutes tussen Zuid-Korea en Zuidoost-Azië. Het onderzoek begon in 2018 toen de Korea Timber Plywood Distribution Association een klacht indiende tegen de scheepvaartlijnen over vermoedelijke samenspanning van de reders (collusion) die resulteerde in een vrachttariefverhoging. 

 

Grote groep betrokkenen

De toezichthouder stuurde een onderzoeksrapport naar 23 ondernemingen die bij de vermeende regeling betrokken waren. Tot de betrokkenen behoren 12 mondiale scheepvaartmaatschappijen, waaronder het Deense Maersk, het Franse CMA, Cosco en SITC uit China, Evergreen uit Taiwan, en 11 Zuid-Koreaanse ondernemingen, waaronder Hyundai Merchant Marine (HMM) en Heung-A Shipping, SM Line en Pan Ocean. De door de onderzoekers van de Korea Fair Trade Commission (KFTC) voorgestelde antitruststraffen hebben tot felle reacties geleid.

Gevolgen voor de markt

Volgens de Koreaanse Associatie van reders (KSA) worden de rederijen mogelijk geconfronteerd met gecombineerde boetes van ongeveer 560 miljard won ($ 490 miljoen) of zelfs tot 8,5 tot 10 procent van de jaarlijkse omzet over de afgelopen 15 jaar. Het precieze bedrag van de boetes is nog niet vastgesteld. De KFTC bepaalt de definitieve hoogte van de geldboetes tijdens de vergadering van haar comité.

Onenigheid over juistheid bevindingen

De scheepvaartindustrie beweert dat de overeenkomst over vrachttarieven, toewijzing van vrachtschepen en andere voorwaarden tussen zeescheepvaartmaatschappijen zijn toegestaan onder de Marine Transport Act en derhalve zouden moeten worden vrijgesteld van de toepassing van de wet. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Oceanen en Visserij zegt in een reactie dat de overeengekomen vrachtprijs vooraf met de klanten moet worden besproken en vervolgens aan het ministerie van Oceanen en Visserij moet worden meegedeeld. De KFTC geeft aan dat haar onderzoek ‘vele gevallen’ aan het licht bracht waarbij scheepvaartmaatschappijen heimelijke afspraken maakten buiten de vooraf aangemelde overeenkomsten om en zich niet hielden aan de wettelijke procedures. Dat leidde uiteindelijk tot de forse prijsverhogingen voor klanten.

Internationale implicaties

De Chinese regering heeft bij Zuid-Korea haar bezorgdheid geuit over het kartelonderzoek, waarbij 2 van China's grootste scheepvaartmaatschappijen betrokken zijn. Het ministerie van Oceanen en Visserij bevestigde dat de Chinese regering in een brief haar bezorgdheid uitsprak over de verwachte antitrustboete die aan Chinese scheepvaartlijnen wordt opgelegd. De brief, die door de Chinese ambassade aan het ministerie van Oceanen en Visserij en de KFTC is overhandigd, vraagt om hulp en steun van de instanties om de kwestie minnelijk te schikken.

Nationale reacties in Korea

In het Koreaanse parlement werd onmiddellijk een herzieningsvoorstel voor de wet op het zeevervoer ingediend, met een nieuwe clausule die uitdrukkelijk stelt dat de overeenkomst op de markt voor zeevervoer is vrijgesteld van de toepassing van de mededingingswet. Op dezelfde dag had een presidentskandidaat voor de regerende Democratische Partij, Lee Nak-yeon, een ontmoeting met de plaatselijke scheepvaartbranchevereniging in de havenstad Busan, om steun te betuigen. "De boete van de KFTC tegen de scheepvaartmaatschappijen gaat voorbij aan de unieke kenmerken van de scheepvaartindustrie. Ik ben het ermee eens dat de verwachte boete buitensporig is", aldus Lee tijdens een bijeenkomst met plaatselijke scheepvaartmaatschappijen, volgens lokale nieuwsberichten.

Bron: MLex | Insight and Comment on Regulatory Risk for Law Firms, Corporations and Hedge Funds, Wooyoung Lee

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder