29-09-2015  Vanaf woensdag 30 september mogen te zware vrachtwagens niet meer rijden over de oude Waalbrug van en naar het centrum Nijmegen. Het betreft vrachtwagens met een aslast van meer dan 9 ton en/of een totaalgewicht van meer dan 40 ton.

Uit recent onderzoek van Rijkswaterstaat (eigenaar van de brug)  blijkt dat het betonnen wegdek niet langer voldoet aan de wettelijke minimumeisen. Om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan door een versnelde verslechtering van het wegdek, wordt nu - uit voorzorg- de aslastbeperking ingesteld, zo stelt de gemeente Nijmegen.

Alternatieve route

De aslastbeperking treft een deel van het vrachtverkeer dat in het centrum van Nijmegen moet zijn bijvoorbeeld om winkels te bevoorraden.  Dit verkeer moet nu een alternatieve route kiezen. Alternatieve routes zijn bijvoorbeeld de nieuwe stadsbrug ‘De Oversteek’ of de route via A50-A73.

Voor EVO  komt het besluit om de Waalbrug af te sluiten voor zwaar vrachtverkeer onverwacht. EVO betreurt dan ook dat er niet vooraf zoals gebruikelijk overleg heeft plaatsgevonden. 'Van een acute onveilige situatie is immers geen sprake, zo blijkt uit de toelichting van het besluit door de gemeente Nijmegen', aldus EVO.

Communicatie

EVO heeft dan ook bij de gemeente aangedrongen op betere communicatie over dergelijke verkeersmaatregelen. Het noodzakelijke verkeersbesluit wordt op 30 september gepubliceerd. Tegen dit verkeersbesluit staat gedurende zes weken de mogelijkheid open voor bedrijven om bezwaar aan te tekenen. Voor meer informatie over bezwaar en beroep kunnen ondernemers contact opnemen met EVO.