06-05-2011 Door de International Maritime Organization is besloten om op de Noordzee, de Baltische zee en het Kanaal per 2015 Emission Control Areas (ECA’s) in te stellen waarbij de zwavelnorm wordt teruggebracht tot 0,1 procent per liter brandstof. EVO is hier geen voorstander van.

Het door ECA’s verplichte gebruik van duurdere brandstofsoorten maakt vervoer over water minder interessant ten opzichte van vervoer over land. Het druist in tegen EU beleid om vrachtverkeer over land terug te dringen ten behoeve van vrachtverkeer over water.

De zware zwavelnorm voor de Noordzee geldt niet voor de rest van de wereld. Daar wordt de norm van 0,5 procent zwavel per liter brandstof in 2020 ingevoerd. Daardoor wordt het vervoer over water naar deze gebieden relatief veel goedkoper dan naar Noordwest Europa.

Dat verslechtert de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven dat het juist moet hebben van de internationale handel over zee.

EVO streeft naar het toepassen van dezelfde normen op de Noordzee, Baltische zee en het kanaal als in de rest van de wereld. EVO verzoekt de Nederlandse regering zich in Europees verband te verzetten tegen de invoering van de ECA norm van 0,1 procent in 2015.