12-07-2017  Het was een warme dag, een tafel vol met mensen, vele uiteenlopende belangen en een fors pakket aan maatregelen. Zweten geblazen dus: evofenedex om tafel met kamerleden, de Europese Commissie, de Nederlandse permanente vertegenwoordiging en maatschappelijke organisaties.

Werkbezoek

De vaste kamercommissie ging op werkbezoek in Brussel om zich te laten informeren over het pakket van mobiliteitsmaatregelen zoals dat door de Europese Commissie eind mei aan de lidstaten is voorgelegd. Een ronde tafel met stakeholders vormde het afsluitende middagprogramma.

Push

In het eerste deel van de ronde tafel stond het beprijzen van weggebruikers centraal. Zoals bekend zijn een aantal kamerleden hier enthousiast over, al hoewel zij veelal ook van mening zijn dat de Europese Commissie niet op de stoel van de lidstaten moet gaan zitten. De Commissie bevestigde dat zij een push wil gevern aan het instrument beprijzen.

Onze steun

In het tweede deel over de sociale agenda en interne markt hebben we als evofenedex onze steun uitgesproken voor de verruiming van cabotage naar 5 dagen onbeperkt uitvoeren van binnenlandse ritten. Ook hebben we onze zorgen gedeeld over de uitwerking van de detacheringsrichtlijn. De invulling van de detacheringsrichtlijn is naar onze mening geen roadmap naar een gelijk speelveld voor transportbedrijven in Europa. Het veroorzaakt een forse toename van de administratieve lasten.

Overige lobbythema's

Na bijna 2 uur verhitte discussies in een achteraf zaaltje van het Europees Parlement, werd het tijd voor ontspanning op een Brussels terras. Een mooie gelegenheid om ook de overige lobbythema’s van evofenedex onder de aandacht te brengen.