31-08-2016  Er zijn problemen met de doorstroming van het autoverkeer op de Zwartewaterallee en richting de Ceintuurbaan in Zwolle, vooral tijdens de spits. Om de doorstroming te verbeteren, wordt de weg op drie punten aangepast. Medio oktober zijn de aanpassingen klaar.

Aanpassingen

De Middelweg, die de Zwartewaterallee kruist, krijgt voor het verkeer komend uit de richting Stadshagen een extra rijstrook voor links afslaand verkeer richting de Zwartewaterallee/Ceintuurbaan. Hierdoor wordt het verkeer komend uit de richting Stadshagen verleid om vaker via de Ceintuurbaan te rijden in plaats van de Middelweg-Vechtstraat-Wipstrikkerallee.

Daarnaast komt op de Zwartewaterallee een extra rijstrook voor links afslaand verkeer naar de Middelweg (richting Stadshagen).

Tot slot wordt de oprit A28-Noord verbreed en krijgt het verkeer dat vanuit het noorden (Zwartewaterallee) en het verkeer dat vanuit het zuiden (Ceintuurbaan) de oprit op gaat, gelijktijdig groen bij de verkeerslichten. Vooral voor verkeer dat uit de zuidelijke richting komt, moet deze aanpassing tijdens de spits een betere doorstroming opleveren.

Belang van bedrijven

EVO kan zich vinden in deze aanpassingen. De Zwartewaterallee en Ceintuurbaan zijn belangrijk voor de ontsluiting van bedrijventerreinen in Zwolle. Een betere doorstroming is in het belang van bedrijven die op deze terreinen zijn gevestigd, waaronder veel EVO-leden.

Beter Benutten

De aanpassingen maken deel uit het van het project Beter Benutten dat is gericht op het verbeteren van de doorstroming tijdens de spitsperioden in stedelijke centra. Naast aanpassingen richt dit project zich ook op gedragsverandering bij het personenverkeer en goederenvervoer. Zo kan een betere efficiency in het goederenvervoer leiden tot kostenbesparingen en minder vervoersbewegingen. EVO is in de regio Zwolle-Kampen, Twente en Deventer-Apeldoorn-Zutphen betrokken bij het project beter benutten.