24-11-2011  Het aantal zelfstandige chauffeurs in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen. Zzp-chauffeurs kunnen echter niet zomaar worden ingezet bij het verrichten van vervoersactiviteiten. Zo moet er sprake zijn van zelfstandigheid en er mag geen gezagsverhouding zijn.

Aanvullende eisen

De wet stelt ook aanvullende eisen. Volgens de Wet wegvervoer goederen (Wwg) moeten beroepsgoederenvervoerders in het bezit zijn van een Eurovergunning en mogen zij op hun vrachtauto’s alleen chauffeurs inzetten die in bij hen in dienst zijn.

Koeriersbedrijf

Een koeriersbedrijf kan wel een zzp’er inzetten en een zzp’er kan ook zelf een koeriersbedrijf voeren zonder vergunning. Echter, dit is wettelijk alleen toegestaan wanneer het laadvermogen van het voertuig waar de zzp-koerier mee rijdt, niet hoger is dan 500 kg.

Eurovergunning

Wanneer het laadvermogen van 500 kg wordt overschreden, is er sprake van beroepsgoederenvervoer. In dat geval is een Eurovergunning verplicht voor zowel het koeriersbedrijf dat een zzp’er inzet als voor de zzp’er die zelf een koeriersbedrijf runt. Dit heeft ook tot gevolg dat het koeriersbedrijf de zzp’er niet mag inzetten, omdat deze niet in dienstbetrekking is.

Voorwaarden

De enige mogelijkheid die de zzp’er dan heeft is het aanvragen van een Eurovergunning. Om in aanmerking te komen voor een vergunning moet de zzp’er aan een aantal voorwaarden voldoen: kredietwaardigheid, vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en een inschrijving in het Handelsregister. Wanneer hieraan is voldaan, is de zzp’er volgens de wet een beroepsgoederenvervoerder. Hij mag dan overigens alsnog alleen vervoersactiviteiten verrichten met zijn eigen voertuig.

Bijeenkomst

Op 30 november organiseert EVO in samenwerking met Stichting ZZP Nederland een bijeenkomst over het onderwerp zelfstandigen zonder personeel. Deze is gericht op zowel zzp’ers als opdrachtgevers.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met EVO-Juridische bijstand, telefoon079 3467 346 of maak gebruik van het reactieformulier.