28-09-2011  Momenteel maakt de stichting ZZP Nederland zich sterk voor Nederlandse zelfstandige chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer die volgens haar benadeeld worden door hun buitenlandse collega's. De oorzaak hiervan is dat de Wet wegvervoer goederen regelt dat transportondernemers alleen chauffeurs mogen inzetten die bij hen in dienst zijn. In het eigen vervoer is dit echter niet verplicht.

ZZP-chauffeurs kunnen zich in Nederland volgens de wet niet laten inhuren door transportondernemers, in tegenstelling tot buitenlandse zelfstandige chauffeurs. De enige mogelijkheid die ZZP-chauffeurs hebben, is zich in te schrijven als transportondernemer en een NIWO-vergunning aan te vragen. Hieraan zijn echter hoge kosten en opleidingseisen verbonden.

In het eigen vervoer gelden andere regels. Hoewel de Wet wegvervoer goederen ook voor eigen vervoer eisen stelt, is bij eigen vervoer geen vervoersvergunning verplicht. Bovendien geldt ook niet de eis dat eigen vervoerders alleen chauffeurs mogen inzetten die bij hen in dienst zijn.

EVO merkt vaak dat er onduidelijkheid bestaat over de inzet van ZZP’ers in het algemeen. Maar ook als het gaat om ZZP’ers inzetten bij eigen vervoer en wat nu precies onder eigen vervoer moet worden verstaan. Daarom organiseert EVO binnenkort een bijeenkomst over dit onderwerp.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met EVO-Juridische zaken, telefoon 079 3467 346 of maak gebruik van het reactieformulier. Ook suggesties voor de bijeenkomst zijn welkom.