Het CDA heeft oog voor handel en logistiek als pilaren voor duurzame welvaart

Leestijd: 4 minuten

Dat constateert evofenedex na het lezen van het conceptverkiezingsprogramma van het CDA. Het aanpakken van knelpunten in de infrastructuur, het faciliteren van eerlijke handel, een pro-Europese koers, aandacht voor denken in ketens, focus op het mkb en de regio zijn speerpunten waar het bedrijfsleven straks mee geholpen is.

“Dit is een goed verkiezingsprogramma voor handels- en productiebedrijven”, zegt Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van evofenedex. “We streven naar een wereldwijd gelijk speelveld voor handel en logistiek. Daarom is het ook goed dat de Nederlandse milieu-, veiligheids- en productiestandaarden door het CDA als uitgangspunt worden genomen bij te sluiten handelsverdragen. Bijzondere aandacht voor het mkb vanuit het CDA is goed, zeker als dit zich ook vertaalt naar het scheppen van mogelijkheden voor het mkb om de voordelen van digitalisering ook ten volle te kunnen benutten.”


“Goed dat het CDA een crisis- en herstelpakket voorstelt voor de infrastructuur” vervolgt Van der Kuijl. “Goede infrastructuur is immers een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie. Ook het herzien van de autobelastingen voor een betere doorstroming is zeer welkom om Nederland bereikbaar te houden.”


“Veel goederen van Nederlandse handels- en productiebedrijven worden vervoerd door de lucht en per spoor. Aandacht voor deze belangrijke modaliteiten mis ik nog bij het CDA. Het zou mooi zijn als bij de definitieve vaststelling van het verkiezingsprogramma meer ruimte wordt gegeven aan vrachtvluchten alsmede aan renovatie, onderhoud en nieuwbouw van het spoornet ten behoeve van het goederenvervoer.”


Tot slot geeft Van der Kuijl aan: “evofenedex kijkt uit naar een voortzetting van de constructieve samenwerking met de fractie van het CDA.”


Handel en logistiek is volgens ons hét ticket om een mogelijke recessie te voorkomen of op z’n minst de effecten daarvan te dempen.

Saskia evofenedex
Contact

Vragen over belangenbehartiging

Saskia helpt je graag verder