Verkiezingsprogramma is handreiking aan Nederlands bedrijfsleven

Leestijd: 4 minuten

evofenedex ziet in het concept-verkiezingsprogramma van de ChristenUnie (CU) een handreiking aan het Nederlands bedrijfsleven. De CU vindt dat een succesvol Nederland is gebouwd op florerende bedrijven. Florerende bedrijven die handel drijven met het buitenland, waarbij de Nederlandse infrastructuur dit mogelijk maakt. De CU wil de vitale infrastructuur toekomstbestendig maken door hierin te investeren en de vaarwegen begaanbaar te houden. Het beter benutten van wegen door het gebruik ervan soms te beprijzen, is - mits dat eerlijk en voor iedereen gebeurt - een goed idee. Goed ook dat de CU oog heeft voor het mkb en dit wil ondersteunen in zijn digitale transitie. Een noodzakelijkheid voor succes in de toekomst.

“Dit is een degelijk verkiezingsprogramma voor handels- en productiebedrijven”, zegt Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van evofenedex. “Infrastructuur om de goederen van bedrijven efficiënt te vervoeren over weg, water en spoor is cruciaal. Het is goed te constateren dat de ChristenUnie met extra investeringen in onder andere achterstallig onderhoud Nederland toekomstbestendig wil maken. Ook het betalen naar gebruik van de weg in de spits, wat de CU wil, draagt bij aan het efficiënter gebruik van de weg en daarmee een betere doorstroming”.

Vrachtvluchten

Van der Kuijl vervolgt: “Actief beleid ten aanzien van het aantal beschikbare zogenoemde ‘slots’ voor vliegtuigen maakt het mogelijk om meer vrachtvluchten te faciliteren. Goede internationale connectiviteit voor goederenvervoer door de lucht draagt direct bij aan werkgelegenheid en daarmee aan welvaart en welzijn voor Nederland.”

Internationale logistiek

“De CU is voor eerlijke handel met het buitenland”, gaat Van der Kuijl verder. “Wij streven ook naar een wereldwijd gelijk speelveld voor handel en logistiek. Daarom is het ook goed dat de CU de Nederlandse milieu-, veiligheids- en productiestandaarden als uitgangspunt neemt bij nieuwe handelsverdragen.” Over de haven van Rotterdam zegt Van der Kuijl: “Ik lees dat de CU minder wil inzetten op de verdere groei van de internationale logistiek in de haven en meer op de maakindustrie. Ik ben van mening dat juist deze twee economische aspecten hand in hand gaan en dat veel handels- en productiebedrijven juist gebaat zijn bij sterke logistieke knooppunten zoals de Rotterdamse haven.”

Tot slot geeft Van der Kuijl aan: “evofenedex kijkt uit naar een voortzetting van de constructieve samenwerking met de fractie van de ChristenUnie”.

Handel en logistiek is volgens ons hét ticket om een mogelijke recessie te voorkomen of op z’n minst de effecten daarvan te dempen.

Saskia evofenedex
Contact

Vragen over belangenbehartiging

Saskia helpt je graag verder