een verkiezingsprogramma met veel positieve raakvlakken

Leestijd: 2 minuten

Ondernemersvereniging evofenedex heeft met interesse het conceptverkiezingsprogramma van D66 gelezen. Deze politieke partij zet in op eerlijke handelsverdragen en eenheid in Europa, wat essentieel is voor handel en productie in Nederland. Investeren in het spoor(goederenvervoer), het moderniseren van de arbeidsmarkt en het inzetten op een circulaire samenleving sluiten goed aan op onze visie. D66 zet terecht in op luchtvaart die de economie steunt, maar vergeet daarbij de economisch belangrijkste vluchten, namelijk vrachtvluchten. Investeringen in weginfrastructuur lijken wat onderbelicht in het conceptprogramma.

Dit is een concept verkiezingsprogramma met veel positieve raakvlakken voor handels- en productiebedrijven”, zegt Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van evofenedex. “Het programma lijkt geschreven met ‘handel’ en ‘productie’ in het achterhoofd. Ongetwijfeld leidt dit tot een voortzetting van de goede samenwerking met de fractie van D66.”

Weginfrastructuur

“Welvaart en welzijn gaan hand in hand met goede handel en efficiënte logistiek over de weg. Goed dat ook D66 pleit voor efficiënt weggebruik door het gebruik van de infrastructuur meer te beprijzen in plaats van het bezit van een voertuig. Helaas is er weinig aandacht voor de dringende inhaalslag van investeringen om de kwaliteit van onze weginfrastructuur op peil te houden. Efficiënte logistiek kan niet zonder een goede weginfrastructuur”, aldus Van der Kuijl.

Luchtvracht

D66 wil zich richten op vluchten die de Nederlandse economie steunen, maar gaat daarbij voorbij aan de voor de Nederlandse economie zeer belangrijke luchtvracht. “Ik wil de leden van D66 oproepen om in het definitieve verkiezingsprogramma aandacht te besteden aan de luchtvrachtvoorzieningen en de ruimte voor vrachtvluchten te vergroten. Hiermee wordt een sterkere economie geborgd en werkgelegenheid behouden”, zegt Van der Kuijl tot slot.

Tien keer beter voor handel en logistiek

Handel en logistiek is volgens ons hét ticket om snel uit de aanstaande economische recessie te komen. evofenedex heeft tien punten opgesteld die de handel en logistiek een stevige impuls geven en daardoor de economie helpen herstellen en groeien. In de aanloop naar de verkiezingen van 2021 bieden we deze punten aan voor de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen.

Saskia evofenedex
Contact

Vragen over belangenbehartiging

Saskia helpt je graag verder