Verduurzamingsagenda sluit aan bij de visie op handel en logistiek van evofenedex

Ondernemersvereniging evofenedex ziet kansen bij het concept verkiezingsprogramma van GroenLinks. De verduurzamingsagenda van GroenLinks sluit aan bij de visie op handel en logistiek van evofenedex. Het op grote schaal beschikbaar maken van laadinfrastructuur voor elektrische vracht – en bestelauto’s is een goede stap op weg naar zero emissie logistiek. De aandacht voor het mkb, de duurzame inzetbaarheid van personeel en eerlijke handel zijn zaken die goed passen binnen de visie van evofenedex. Wel mist evofenedex aandacht voor het onderhoud van de bestaande infrastructuur en de transitie naar goederenvervoer per trein.

Dit verkiezingsprogramma van GroenLinks biedt aanknopingspunten voor ondernemers”, zegt Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van evofenedex. “Het is goed dat GroenLinks in de luchtvaart de focus wil leggen op vluchten die voor Nederland belangrijk zijn. Vrachtvluchten zijn een onmisbare schakel in de internationale aan – en afvoer van goederen en daarmee zeer belangrijk voor Nederland

Van der Kuijl vervolgt: “evofenedex deelt de boodschap van GroenLinks dat eerlijke en duurzame handel goed is voor iedereen. Doordat het Nederlandse bedrijfsleven aan hoge arbeids-, milieu- en voedselveiligheidsstandaarden voldoet, kan het de internationale concurrentie op kwaliteit heel goed aan en is dit een prima uitgangspunt voor toekomstige handelsakkoorden. Wij kijken er naar uit om met de nieuwe GroenLinks-fractie goed samen te werken voor een economisch sterk Nederland.”

“Graag zou ik nog twee specifieke zaken toegevoegd zien aan het programma van GroenLinks. Ten eerste gezien het grote belang van goede infrastructuur het reserveren van voldoende middelen om de kwaliteit van die infrastructuur op peil te houden. Dit is toch echt een van de pijlers voor het behouden van een sterke economie . In het verlengde daarvan zou ik verwacht hebben dat GroenLinks aandacht aan het goederenvervoer per spoor besteedt in haar concept verkiezingsprogramma. Intensiever personenvervoer en achterblijvende investeringen in de versterking van het spoornetwerk hebben het spoorgoederenvervoer op achterstand gezet”, aldus Van der Kuijl

Tien keer beter voor handel en logistiek

Handel en logistiek is volgens ons hét ticket om snel uit de aanstaande economische recessie te komen. evofenedex heeft tien punten opgesteld die de handel en logistiek een stevige impuls geven en daardoor de economie helpen herstellen en groeien. In de aanloop naar de verkiezingen van 2021 bieden we deze punten aan voor de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen.

Saskia evofenedex
Contact

Vragen over belangenbehartiging

Saskia helpt je graag verder