Goed voor het ondernemersklimaat in Nederland

Leestijd: 3 minuten

Het door de VVD gepresenteerde conceptverkiezingsprogramma kent veel voornemens die goed zijn voor het ondernemersklimaat voor handels- en productiebedrijven. Internationale handel op basis van gelijke spelregels tussen landen en bedrijven is een goede stap richting een nog beter handelsklimaat voor Nederland. De VVD wil ook extra investeren in infrastructuur, heeft veel aandacht voor het mkb en zet in op een moderne en flexibele arbeidsmarkt, die bijdraagt aan het economisch herstel van Nederland.

“Het concept verkiezingsprogramma van de VVD is goed voor het ondernemersklimaat in Nederland en voor handels- en productiebedrijven in het bijzonder”, zegt Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van evofenedex. “Handel kan niet zonder efficiënte logistiek en de VVD omarmt dit uitgangspunt. Meer handelsverdragen met landen buiten de Europese Unie helpen daarbij, zeker als daarbij de hoge Nederlandse standaarden de norm zijn. Het verbeteren van de infrastructuur voor alle modaliteiten is belangrijk en de VVD wil hierop inzetten, maar moet daarbij niet vergeten ook aandacht te hebben voor de achterstanden die er nu zijn bij het onderhoud van de bestaande infrastructuur. Het betalen voor het weggebruik door alle weggebruikers is een goed instrument om het gebruik van de weg efficiënter te maken.”


Van der Kuijl vervolgt: “Ik vind het onverstandig dat de VVD de vliegbelasting voor de voor de Nederlandse economie zeer belangrijke vrachtvluchten overeind wil houden. Veel ondernemers, met name uit het mkb worden hard geraakt als luchtvrachtbedrijven hun activiteiten uit Nederland weghalen door deze maatregel. Ook mis ik aandacht voor hulp aan het mkb  om een digitale inhaalslag te maken alsmede hulp bij het emissieloos bevoorraden van de binnensteden”


“Ik kijk er naar uit om ook de komende periode weer constructief met de fractie van de VVD samen te werken”, zegt Van der Kuijl tot slot.

Handel en logistiek is volgens ons hét ticket om een mogelijke recessie te voorkomen of op z’n minst de effecten daarvan te dempen.

Saskia evofenedex
Contact

Vragen over belangenbehartiging

Saskia helpt je graag verder