Investeren in en efficiënter benutten van de infrastructuur is een ankerpunt

Leestijd: 3 minuten

Het conceptverkiezingsprogramma van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) biedt handels- en productiebedrijven houvast. Het vitale belang van de logistieke keten voor Nederland heeft daarin een prominente plek gekregen in een duurzame context. Zo geeft de SGP expliciet aan dat er een actieplan moet komen voor een goed en betaalbaar Europees spoorwegensysteem. Investeren in en efficiënter benutten van de infrastructuur is een ankerpunt voor deze partij. Handel, ondernemerschap en een gelijk speelveld zijn ook terechte punten van de SGP. Het mkb is goed belicht in het conceptprogramma, onder meer door het vrijmaken van innovatiefondsen voor deze ondernemers.
 

“Dit is een goed conceptverkiezingsprogramma voor handels- en productiebedrijven”, zegt Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van evofenedex. “Handel kan niet zonder efficiënte logistiek en ik zie dat de SGP dit omarmt. Het investeren in achterstallig onderhoud van de bestaande infrastructuur én de weginfrastructuur efficiënter gebruiken door een vorm van rekeningrijden voor alle weggebruikers, zijn aspecten die het goederenvervoer ten goede komen.”

Eerlijke handel


Ook eerlijke handel op basis van een gelijk speelveld voor ondernemers is volgens Van der Kuijl essentieel. “Omdat het Nederlandse bedrijfsleven aan hoge arbeids-, milieu- en voedselveiligheidsstandaarden voldoet, kan het de internationale concurrentie zeker aan.”

Vrachtvluchten cruciaal


Wat Van der Kuijl de SGP nog wel wil meegeven is aandacht voor vrachtvluchten. “Deze zijn cruciaal voor het verdienvermogen van Nederland en mkb’ers in het bijzonder. Ik benadruk ook graag het belang van het door de SGP geopperde Meerjarenprogramma Infrastructuur en Klimaat om expliciet aandacht te besteden aan het emissieloos distribueren van goederen in de binnensteden. Het voldoende aanwezig hebben van laadinfrastructuur vergt regie van het Rijk en daarom een prominente plek in dat meerjarenprogramma. Ik kijk uit naar de voortzetting van de constructieve samenwerking die wij al lange tijd met de SGP hebben”, besluit Van der Kuijl.

Tien keer beter voor handel en logistiek


Handel en logistiek zijn volgens ons hét ticket om snel uit de aanstaande economische recessie te komen. evofenedex heeft tien punten opgesteld die de handel en logistiek een stevige impuls geven en daardoor de economie helpen herstellen en groeien. In de aanloop naar de verkiezingen van 2021 bieden we deze punten aan voor de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen.
 

Saskia evofenedex
Contact

Vragen over belangenbehartiging

Saskia helpt je graag verder