Momenteel weinig aandacht voor handel en logistiek

Leestijd: 2 minuten

evofenedex, de ondernemersverenging voor handels- en productiebedrijven ziet in de standpunten van Forum voor Democratie (fvD) momenteel weinig aandacht voor handel en logistiek. Een gemiste kans, want het maatschappelijk belang van handel en logistiek voor een welvarend Nederland is groot. Ziekenhuizen, fabrieken, culturele instellingen en winkels zijn allemaal afhankelijk van een efficiënt werkend logistiek systeem. Daar hangt ook veel werkgelegenheid mee samen.  

Alleen de export al is goed voor 2,3 miljoen directe en indirecte voltijdbanen. 91 procent van de exporteurs is mkb-ondernemer. Deze ondernemers blinken uit in innovatie en velen ondernemen wereldwijd.  Juist om die reden zijn handelsverdragen en eenduidige (internationale) handelsregels belangrijk. Internationale handel kan echter niet zonder een goed werkend logistiek systeem. Goede infrastructuur, efficiënte vrachtafhandeling op/in (lucht)havens en digitalisering zijn hiervoor onontbeerlijk.


“De standpunten van FvD missen het belang van handel en logistiek voor Nederland”, zegt Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van evofenedex. “In Nederland zijn handel en logistiek zeer belangrijk voor ons verdienvermogen. Ik roep de leden van FvD dan ook op om bij hun standpunten het belang van handel en logistiek zwaarder te laten wegen.”


Van der Kuijl vervolgt: “Het mkb mag meer gesteund worden bij het digitaliseren van hun processen en door versoepeling van de arbeidsmarkt. Op het gebied van internationale handel, goed voor 30 procent van het inkomen van Nederland, kan FvD meer inzetten op handelsverdragen uitgaande van de sterke positie die Nederland momenteel heeft. Investeringen in en onderhoud van infrastructuur mag bij FvD ook een prominentere plaats krijgen in het belang van het verdienvermogen van Nederland.” 
“Ik kijk uit naar een constructieve samenwerking met de toekomstige fractie van Forum”, zegt Van der Kuijl tot slot.

Handel en logistiek is volgens ons hét ticket om een mogelijke recessie te voorkomen of op z’n minst de effecten daarvan te dempen.

Saskia evofenedex
Contact

Vragen over belangenbehartiging

Saskia helpt je graag verder