Laat toekomstige fractie meer inzetten op handelsverdragen

Leestijd: 3 minuten

evofenedex ziet in het verkiezingsprogramma van de PVV weinig aandacht voor handel en logistiek. Een gemiste kans, want het maatschappelijk belang van handel en logistiek voor een welvarend Nederland is groot. Ziekenhuizen, fabrieken en winkels zijn allemaal afhankelijk van een efficiënt werkend logistiek systeem. Veel werkgelegenheid hangt daarmee samen. Alleen al de export is goed voor 2,3 miljoen directe en indirecte voltijdbanen. 91 procent van de exporteurs is mkb-ondernemer. Juist deze ondernemers blinken uit in innovatie en velen van hen ondernemen wereldwijd. Juist om die reden zijn handelsverdragen en eenduidige (internationale) handelsregels belangrijk. Internationale handel kan echter niet zonder een goed werkend logistiek systeem. Goede infrastructuur, efficiënte vrachtafhandeling op/in (lucht)havens en digitalisering zijn hiervoor onontbeerlijk.

“evofenedex deelt de mening van de PVV dat Nederland een goede reputatie heeft hoog te houden ten aanzien van de infrastructuur”, zegt Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van evofenedex. “Goede infrastructuur draagt ook direct bij aan het verdienvermogen van Nederland en het is dan ook goed te constateren dat de PVV daarin extra wil investeren.”

Belang voor welvaart

Van der Kuijl vervolgt: “In Nederland zijn handel en logistiek zeer belangrijk voor onze welvaart. Ik roep de kandidaat-Kamerleden van de PVV dan ook op om bij hun standpunten het belang van handel en logistiek zwaarder te laten wegen.” Internationale handel

“Het mkb mag daarnaast meer gesteund worden bij het digitaliseren van hun processen en door versoepeling van de arbeidsmarkt. Op het gebied van internationale handel, goed voor 30 procent van het inkomen van Nederland, kan de PVV meer inzetten op handelsverdragen uitgaande van de sterke positie die Nederland momenteel heeft” duidt Van der Kuijl. “Goederen geproduceerd door in Nederland gevestigde bedrijven vinden hun weg over de wereld via internationale spoorverbindingen en vrachtvluchten. Hopelijk wil de nieuwe fractie van de PVV de sterke positie van de luchtvracht op de agenda houden.”

“Ik kijk uit naar een constructieve samenwerking met de toekomstige fractie van de PVV”, zegt Van der Kuijl tot slot.

Handel en logistiek is volgens ons hét ticket om een mogelijke recessie te voorkomen of op z’n minst de effecten daarvan te dempen.

Saskia evofenedex
Contact

Vragen over belangenbehartiging

Saskia helpt je graag verder