Exportmarketing

Exportmarketing behelst vele aspecten, die een uitwerking zijn van de exportstrategie.

De exporteur heeft de keuze tussen standaardisatie, differentiatie of focus. Voor het uitwerken van (het type) marketing wordt gewerkt met de volgende export-P’s:

  • Product
  • Plaats
  • Prijs
  • Promotie
  • Presentation
  • Physical distribution
  • Politics
  • People

In het dossier exportmarketing worden een aantal elementen uitgelicht, waarmee een exporteur wordt geconfronteerd en rekening dient te houden. Hoe wordt omgegaan met en ingespeeld op deze elementen, bepaalt mede de mate van succes bij internationaal ondernemen.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder