Internetmarketing

Internet is in de huidige tijd onmisbaar voor de positionering van het bedrijf en van de merken die het verkoopt.

In sommige branches domineert de communicatie via Internet al en is het drukwerk grotendeels naar de achtergrond verwezen. Bij de meeste organisaties zal echter een mengvorm van beide media aanwezig zijn. De verwachting is dat de communicatie via Internet steeds verder terrein zal winnen en daarom verdient het aanbeveling dit medium actief in te zetten ten gunste van de positionering van de organisatie. Zeker in de export levert Internet meer en snellere mogelijkheden tot communiceren dan de papierwinkel. Voor de corporate uitstraling is het van belang dat de website goed aansluit bij overige uitingen van het bedrijf. Zo zullen de voorkant van een folder en de home page de indruk moeten wekken dat men met hetzelfde bedrijf te maken heeft. In de regel ondersteunen en/of versterken beide media elkaar.

Via de website is de organisatie in staat meer te vertellen over de achtergronden van de organisatie, het bestaansrecht en de missie van het bedrijf. Daarmee wordt als het ware een band gecreëerd met de bezoeker (potentiële klant) van de website. Tevens kunnen via de website snel en gemakkelijk nieuwe ontwikkelingen worden gecommuniceerd. Bij het maken van een website moeten de makers (bedenkers en bouwers) goed stilstaan bij de vraag voor wie de website is bedoeld. Normaal gesproken zullen er meerdere groepen zijn die informatie zoeken op de website. Iedere groep heeft zijn eigen interesses en zal andere delen van de website bezoeken. Om die reden zou een organisatie ervoor kunnen kiezen om op de homepage al direct een onderscheid te maken en het aanbod af te stemmen op de behoeftes van de verschillende bezoekers. Zo zou een fabrikant van buitenspeelgoed vanaf de homepage kunnen kiezen om direct door te linken naar een site voor de kinderen (gebruikers), een site voor volwassenen (beslissers) en een site voor de tussenhandel en leveranciers (beïnvloeders). Afhankelijk van de financiële en technische mogelijkheden kan een organisatie ervoor kiezen om in meer of mindere mate de interactie aan te gaan met de beoogde doelgroep. Een fabrikant die innovatieve medische instrumenten produceert kan via Internet efficiënt en relatief goedkoop met de eindgebruikers communiceren en zodoende haar aanbod nog beter afstemmen op de behoeftes van de doelgroep. Deze actie kan worden gezien als onderdeel van een pull-strategie, waarbij de vraag bij de tussenhandel wordt gecreëerd op basis van concrete vragen en behoeftes van eindgebruikers. Voor de tussenhandel werkt deze vorm van marketingcommunicatie als een extra stimulans om het betreffende merk verder te steunen en te blijven verkopen.

Een ander element van Internet heeft betrekking op de informatieoverdracht tussen fabrikant en de tussenhandel. Via een dealerzone kan allerlei informatie worden gecommuniceerd met wederverkopers die recht hebben gekregen op toegang tot dit deel van de website van de fabrikant. Een dealerzone kan onder andere de volgende (download) onderdelen bevatten;

  • Advertenties;
  • Banners;
  • Shop / promotie artikelen;
  • Documenten met betrekking tot garanties;
  • Prijslijsten;

Het voordeel van de dealerzone is dat de informatie snel en goedkoop gedeeld wordt met alle wederverkopers. Eenieder zal zelf de informatie van de dealerzone halen die voor hem/haar van belang is. Belangrijk is ook om de dealerzone up-to-date te houden zodat de aandacht van wederverkopers hiervoor niet verslapt.

Indien gewenst kan een organisatie er ook voor kiezen om de producten via Internet te verkopen, al dan niet aan of via de tussenhandel. Afhankelijk van de prijs, bekendheid van het product en de logistieke (on)mogelijkheden is dit een goed alternatief voor aanbieders van consumentenproducten. Bij deze vorm van vermarkten horen, net zoals bij drukwerk, de juiste marketing- en promotiedoelen opgesteld te worden. Men dient zich af te vragen via welke websites men gevonden wil worden, op welke sites men wilt adverteren en welke advertenties of banners men op welk moment wilt plaatsen.

Om zoveel mogelijk internationale bezoekers naar de eigen website te krijgen is het van belang om de website (of een deel ervan) in zoveel mogelijk verschillende talen op te zetten. Naast het aantal talen is de kwaliteit van de tekst van belang om een zo goed mogelijke indruk achter te laten. Een juiste vertaling van de zoektermen is daarbij van het allergrootste belang. Net zoals bij het reguliere drukwerk kan men gebruik maken van professionele vertaalbureaus om de site in verschillende talen op te zetten. Het verdient aanbeveling ook de woordkeuzes van concurrenten te bekijken voordat men de eigen vertaling activeert. Het kan namelijk zijn dat een één-op-één vertaling niet de juiste zoekterm oplevert. Een veelvoud aan links met wederverkopers en andere sites levert over het algemeen een hogere positie op in de ranking van een zoekmachine.

Met een goede website kan men zich duidelijk onderscheiden van de concurrentie. Naarmate het eigen merk aan bekendheid wint, wordt het steeds belangrijker om de positionering van het merk juist neer te zetten. Daarom is het ook van belang dat websites van wederverkopers steeds beter aansluiten op de eigen website. De fabrikant heeft de mogelijkheid een aparte (mini-)site te bouwen waarop de producten kort worden beschreven. Deze site kan men aanbieden aan de wederverkopers in de verschillende landen. Op die manier krijgen alle afnemers dezelfde informatie en inzicht in het aangeboden assortiment. Een groot voordeel van zo’n site is dat de wederverkopers automatisch beschikken over het actuele assortiment en de daarbij behorende informatie. Een jaarlijkse prijsstijging en/of assortimentswisseling wordt daarmee snel en efficiënt gerealiseerd.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder