T2

Voor goederen van/naar of via een EVA-lan

Exporteert u goederen van/naar of via een EVA-land zoals Noorwegen of Zwitserland? Dan moeten de goederen worden begeleid met een T2 document. Hiermee wordt aangetoond dat de goederen de douanestatus Uniegoederen hebben. In het T2 document moet worden verwezen naar het uitvoerdocument (EXA). De aangever moet de aangifte voor Uniedouanevervoer indienen bij het bevoegde douanekantoor, het douanekantoor van vertrek. Ontvangst van een T2 document moet altijd afgemeld worden in het NCTS systeem van de Douane.

Onze ledenadviseur Evert-Jan
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder