Verzekeringspremie

Een zo voordelig mogelijk verzekeringspremie is één van de componenten waarmee de exporteur zijn concurrentiepositie op de buitenlandse markt kan handhaven.

De transportverzekeraar gaat bij de vaststelling van de premie uit van de aard van het goed, verpakking, wijze van vervoer, bestemming en niet in de laatste plaats van zijn eigen ervaringsgegevens. Met het feit dat de transportverzekeringsmarkt erg concurrerend is, zal door de verzekeraar evenzeer rekening worden gehouden.

Onze ledenadviseur Evert-Jan
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder