Boeterichtlijn

'Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) ten aanzien van vervoer over de weg'

Met ingang van 1 januari 2019 is de 'Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) ten aanzien van vervoer over de weg' van kracht. Hiermee komt de Richtlijn uit 2016 te vervallen.

De richtlijn bevat de te hanteren tarieven bij de meest voorkomende overtredingen van de regels ten aanzien van het vervoer over de weg. De tarieven gelden als richtlijn voor de hoogte van het transactiebedrag, de strafbeschikking dan wel voor de eis ter terechtzitting.

De boetebedragen in de tarieflijst hebben betrekking op ‘first offenders’. Bij herhaling of opzettelijk delict worden de bedragen verhoogd of volgt dagvaarding. 
Aan de hand van de risicocategorie wordt bepaald of er corrigerende maatregelen worden genomen en of strafrechtelijke handhaving:

  • Categorie I: hoog risico op dodelijke slachtoffers, ernstig letsel voor personen of significante aantasting van het milieu. Er moeten onmiddellijk corrigerende maatregelen worden genomen.
  • Categorie II: risico op letsel voor personen of aantasting van het milieu. Corrigerende maatregelen op controleplaats indien mogelijk, anders uiterlijk bij het voltooien van het vervoerstraject.
  • Categorie III: gering risico op letsel voor personen of aantasting van het milieu. Maatregelen hoeven niet op de controleplaats te worden genomen, maar kunnen later bij de onderneming worden genomen.

Uit oogpunt van de ketenaansprakelijkheid kunnen meerdere betrokkenen (tegelijkertijd), zowel rechtspersonen als natuurlijke personen (zoals de chauffeur), via de Wvgs strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor een overtreding. In het ADR worden de volgende belangrijke betrokkenen genoemd: afzender, vervoerder, geadresseerde (belangrijke betrokkenen 1.4.2 ADR) Tevens worden er voorbeelden gegeven van mogelijk andere betrokkenen en hun plichten: belader, vuller, verpakker, exploitant en losser (1.4.3 ADR).

De boeterichtlijn van het ADR staat in de bijlage.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder