Elke twee jaar wijzigingen

De WP15 vergadert twee keer per jaar in Genève.

Vertegenwoordigers van overheden van de ADR-verdragsstaten en Europese industriële brancheorganisaties hebben hierin zitting.

Elke twee jaar wordt het ADR herzien, op basis van de UN-aanbevelingen en wijzigingsvoorstellen. Voorstellen worden ingediend door overheden van verdragsstaten en (branche)organisaties.

Het ADR van 2017 en de wijzigingen treft u hierbij aan.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder