In het ADR gelden voorschriften voor verpakkingen met verstikkende gassen voor koeling en conditioneringsdoeleinden

Het gaat hierbij om bijvoorbeeld droogijs (UN 1845), stikstof, sterk gekoeld, vloeibaar (UN 1977) of argon, sterk gekoeld, vloeibaar (UN 1951).

Voertuigen en containers waarin verpakkingen met een koel-/conditioneringsmiddel worden vervoerd moeten een speciaal waarschuwingsteken dragen op een plaats waar het gemakkelijk wordt gezien door personen die het voertuig of de container openen of willen betreden.

De subsecties 5.5.3.6 (kenmerking van voertuigen/containers) en 5.5.3.7 (documentatie) van het ADR zijn alleen van toepassing indien een daadwerkelijk verstikkingsgevaar bestaat in de wagen/het voertuig of de grote container. Het is de verantwoordelijkheid van de betrokkenen om dit gevaar te bepalen, rekening houdend met het gevaar dat de stoffen opleveren die voor koeling of conditionering worden gebruikt, de hoeveelheid van de te vervoeren stof, de duur van de reis en de te gebruiken soorten van omsluiting. In de regel wordt aangenomen dat verpakkingen die droogijs (UN1845) bevatten als koelmiddel, niet een dergelijk gevaar opleveren.

Voorschriften voor verpakkingen koel- en conditioneringsmiddelen

Koel- en conditioneringsmiddelen kunnen worden gebruikt bij opslag en transport van gevaarlijke stoffen, zoals infectueuze stoffen, en niet-gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld bederfelijke levensmiddelen of organen ten behoeve van transplantatie.

Voor verpakkingen met koel- en conditioneringsmiddelen gelden de volgende ADR-voorschriften:

  • De verpakkingen moeten zeer lage temperaturen kunnen weerstaan, het vrijkomen van gas verhinderen en voorkomen dat er drukopbouw plaatsvindt.
  • De verpakkingen moeten duidelijk zichtbaar en leesbaar gekenmerkt worden met het UN-nummer en ADR-stofnaam, aangevuld met ‘als koelmiddel’ of ‘als conditioneringsmiddel’, bijvoorbeeld: UN 1845 Droogijs, als koelmiddel.

Gekoelde gevaarlijke stoffen

Bij gevaarlijke stoffen die tijdens vervoer worden gekoeld met een koel-/conditioneringsmiddel, gelden zowel de hierboven genoemde regels voor de verpakkingen van de koelmiddelen, als ook de ADR-voorschriften, op basis van het betreffende UN-nummer van de gevaarlijke stof.

Onverpakt droogijs

Droogijs dat in onverpakte vorm wordt gebruikt mag niet in direct contact komen met de metalen constructie van de transporteenheid. Er moeten maatregelen worden genomen om voor voldoende isolatie te zorgen door tussen het droogijs en de transporteenheid een minimale scheiding van 30 mm te realiseren, bijvoorbeeld met een materiaal dat een lage warmtegeleiding heeft, zoals hout.

Vervoerdocument

Voertuigen of containers die zijn gekoeld of geconditioneerd en vóór het vervoer niet volledig zijn geventileerd, moeten in het vervoerdocument de volgende informatie bevatten:

  1. het UN-nummer, voorafgegaan door de letters ‘UN’; en
  2. de ADR-benaming, zoals vermeld in de stoffentabel in ADR hoofdstuk 3.2, gevolgd door de woorden ‘als koelmiddel’ of ‘als conditioneringsmiddel’.

Bijvoorbeeld: ‘UN 1845 Droogijs, als koelmiddel’.
 

Gebruikte taal/talen

Kenmerking en opschriften op verpakkingen, voertuigen en containers en de informatie in het vervoerdocument, moeten zijn gesteld zijn in de taal van het land van afzending. Als dit niet het Frans, Duits of Engels is, moet het tevens in het Frans, Duits of Engels.
Voor vervoer binnen Nederland is de Nederlandse taal voldoende.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder