skipToContentskipToFooter

Personeel dat betrokken is bij het vervoer, de behandeling, het laden of het lossen van gevaarlijke stoffen moet kennis hebben van de voorschriften die daarbij gelden.

Opleiding Vervoer gevaarlijke stoffen

Volgens sectie 8.2.1 van het ADR moet iedere chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert in het bezit zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat voor stukgoedvervoer (basisopleiding).

Een aanvullende specialisatiecursus is verplicht voor:

  • het vervoer van klasse 1 (explosieve stoffen en voorwerpen) en klasse 7 (radioactieve stoffen)
  • tankvervoer:
  • het vervoer in vaste of afneembare tanks met een inhoud van meer dan één kubieke meter
  • batterijwagens met een gezamenlijke inhoud van meer dan één kubieke meter
  • het vervoer in tankcontainers, transporttanks of MEGC’s (gascontainer met verscheidene elementen) met een individuele inhoud van meer dan drie kubieke meter

Uitgezonderd van het vakbekwaamheidscertificaat zijn chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren volgens de ADR-vrijstellingsregelingen, die opgenomen zijn in ADR-sectie 1.1.3. Deze vrijstellingsregelingen gelden bijvoorbeeld voor het vervoer van beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen per voertuig, kleinverpakkingen en werkhoeveelheden.

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Door een herhalingstoets af te leggen, binnen één jaar voorafgaand aan het aflopen van de geldigheidsduur, kan het certificaat worden verlengd.

Opleiding Veilig werken met gevaarlijke stoffen

In sectie 8.2.3 van het ADR is de bepaling opgenomen dat personeel dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals expeditie- en magazijnpersoneel of personeel dat documenten opmaakt, een opleiding of instructie moet krijgen in de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze bepaling geldt ook wanneer gevaarlijke stoffen vervoerd worden volgens de ADR vrijstellingsregelingen, die opgenomen zijn in ADR-sectie 1.1.3.6 (1000 punten regeling), 3.4 (limited quantities) en 3.5 (excepted quantities).

De opleidingseisen staan vermeld in hoofdstuk 1.3 van het ADR.

Opleiding Veiligheidsadviseur

Volgens sectie 1.8.3 van het ADR moet elk bedrijf dat gevaarlijke stoffen vervoert, laadt of lost, of met het vervoer samenhangende verpakkings- of (af)vulwerkzaamheden verricht, in grotere hoeveelheden dan aangegeven in één van de ADR-vrijstellingsregelingen, een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen hebben.

De veiligheidsadviseur heeft de volgende taken: nagaan of de voorschriften worden nageleefd, de onderneming van advies dienen bij werkzaamheden, het opstellen van een jaarverslag voor de bedrijfsleiding en in het geval van een ongeval hierover schriftelijk rapporteren aan de bedrijfsleiding.

De veiligheidsadviseur moet in het bezit zijn van het certificaat Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen. Hiervoor moet een examen worden afgelegd. Het certificaat Veiligheidsadviseur is 5 jaar geldig, waarna opnieuw examen moet worden gedaan.

Voor de veiligheidsadviseur biedt evofenedex een opleiding die is afgestemd op de ADR- exameneisen. In de zesdaagse opleiding Veiligheidsadviseur leert de cursist omgaan met de ADR-regels en het interpreteren hiervan in de praktijk. Er worden veel cases behandeld als voorbereiding op het examen. evofenedex heeft ook een driedaagse herhalingsopleiding. Deze opfrisopleiding is speciaal voor de veiligheidsadviseur, die zijn certificaat moet verlengen.

Opleidingen gevaarlijke stoffen

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Dana en haar collega's helpen je graag verder

Gevaarlijke stoffen evofenedex