skipToContentskipToFooter

Werkt jouw bedrijf met gevaarlijke stoffen? Dan is een veiligheidsadviseur vaak verplicht. Een veiligheidsadviseur is nodig als je als bedrijf gevaarlijke stoffen vervoert, laadt en/of lost en geen vrijstellingsregeling kunt toepassen. De verplichting geldt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en de binnenwateren. En vanaf 2023 geldt die verplichting ook voor afzenders van die stoffen.

In sectie 1.8.3 van het ADR, RID en ADN staat welke ondernemingen een veiligheidsadviseur moeten hebben. In de wetgeving per 2019 is de verplichting van het hebben van een veiligheidsadviseur ook voor de (papieren) afzender opgenomen, met een overgangstermijn tot 1 januari 2023. Vanaf die datum moet een (papieren) afzender dus ook een veiligheidsadviseur aanstellen. Een papieren afzender is een bedrijf dat niet zelf betrokken is bij het verpakken, beladen, vullen of lossen van gevaarlijke stoffen.

Hoe aanstellen?

Het aanstellen van een veiligheidsadviseur kan door een eigen medewerker op te leiden tot veiligheidsadviseur, een veiligheidsadviseur in dienst te nemen of een externe veiligheidsadviseur in te huren.

Taken van een veiligheidsadviseur

De veiligheidsadviseur heeft in de eerste plaats tot taak om de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen, op een zo veilig mogelijke wijze te laten plaatsvinden. Zijn taken zijn in het bijzonder:

 • nagaan of de wettelijke voorschriften worden nageleefd. Kortom, werkt de onderneming zoals zij zou moeten werken? Het uitvoeren van controles middels bijvoorbeeld audits is hier een voorbeeld van.
 • het invoeren van maatregelen voor de bewustmaking van gevaren die verbonden zijn aan gevaarlijke goederen.
 • de onderneming van advies dienen bij werkzaamheden met gevaarlijke goederen.
 • het opstellen van een jaarverslag voor de bedrijfsleiding
 • het opzetten van passende noodprocedures inclusief mogelijke scenario’s die kunnen plaatsvinden tijdens het vervoer, laden, lossen, verpakken en/of de opslag.
 • in het geval van een ongeval hierover schriftelijk rapporteren aan de bedrijfsleiding en eventuele instanties.

Certificaat

De veiligheidsadviseur moet in het bezit zijn van het certificaat Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen. Hiervoor moet een examen worden afgelegd. Het certificaat is vijf jaar geldig. Voor verlenging moet opnieuw examen worden afgelegd.

Praktijksituaties

Het hangt van de situatie af op welke manier je het beste kunt voldoen aan de verplichting een veiligheidsadviseur aan te stellen. Er is een grote diversiteit onder bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Het varieert van chemiereuzen tot kleine cosmeticafabrikanten tot (groot)handelaren. Hieronder geven we een aantal voorbeelden van hoe de verplichting in de praktijk ingevuld kan worden:

 • Voorbeeld 1. Bij een klein bedrijf kan een veiligheidsadviseur noodzakelijk zijn. Maar als de werkzaamheden met gevaarlijke goederen eenvoudig te monitoren zijn, is het vaak al voldoende om zelf een medewerker op te leiden.
 • Voorbeeld 2. De werkzaamheden met betrekking tot gevaarlijke goederen binnen een bedrijf zijn complex geworden en onderhevig aan diverse soorten wetgeving. Bijvoorbeeld omdat het transport de ene keer alleen over de weg gaat en de andere keer per schip of per vliegtuig. Daardoor kan het werk te veel van de eigen veiligheidsadviseur vergen, omdat hij zijn steeds nieuwe expertise moet verwerven. Dan is het tijd om dit soort werk uit te besteden of een extra veiligheidsadviseur in dienst te nemen.
 • Voorbeeld 3. Ben je afzender van gevaarlijke stoffen, maar vervoer, laad en los je zelf niet, en verricht je ook geen met dit vervoer samenhangende vul- of verpakkingswerkzaamheden? Ook dan moet je per 1 januari 2023 een veiligheidsadviseur aanstellen.
 • Voorbeeld 4. Je vervoert een kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen en maakt uitsluitend gebruik van de vrijstellingsregelingen, zoals de 1000-puntenregeling en de ‘limited quantities regeling’ (LQ) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in kleinverpakkingen. In dit geval ben je niet verplicht om een veiligheidsadviseur aan te stellen.
 • Voorbeeld 5. Je hebt zelf een of meerdere veiligheidsadviseurs aangesteld maar wilt graag klankborden met een ervaren, op de praktijk gerichte veiligheidsadviseur. Hiermee voorkom je bijvoorbeeld mogelijke bedrijfsblindheid. In dat geval is het verstandig een externe veiligheidsadviseur in te huren.

Zelf doen of uitbesteden?

Dit is dus een herkenbare en veelvoorkomende vraag. Om je te helpen hebben we de belangrijkste overwegingen voor het opleiden of inhuren van een veiligheidsadviseur voor je op een rij gezet. Zo kun je een weloverwogen keuze maken. Twijfel je of heb je vragen? Neem dan contact op met onze Ledenservice via 079 3467 346 of stel je vraag via het formulier onderaan de pagina.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Dennis en zijn collega's helpen je graag verder

Dennis