skipToContentskipToFooter

Bij ieder transport van afvalstoffen moet een begeleidingsbrief (vervoerdocument) aanwezig zijn.

Dus zowel bij eigen vervoer als bij uitbesteed vervoer. De begeleidingsbrief heeft dezelfde rechtskracht als een vrachtbrief. Je moet hem dan ook zeer zorgvuldig invullen.

Meer informatie over de regelgeving en de gegevens die vanaf dit jaar op de begeleidingsbrief moeten worden opgenomen, kun je vinden op de website van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (https://www.lma.nl/faq/melden-afval/formulieren/gebruik/)

Bestel uw begeleidingsbrieven bij:

Beurtvaartadres

Telefoon: 088 5522 111

Fax: 088 5522 103

www.beurtvaartadres.nl

[email protected]

 

Elektronische Begeleidingsbrief Afval

Met de Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA) is een standaard afgesproken voor het uitwisselen van informatie die op de wettelijk verplichte begeleidingsbrief staat opgenomen. Hiermee worden de gegevens elektronisch uitgewisseld tussen ontdoeners van afval, transporteurs, inzamelaars en afvalverwerkingsbedrijven. Het handmatig overnemen van gegevens is hierbij niet van toepassing. Het is het vervolg op de ontwikkelingen met betrekking tot de digitale begeleidingsbrief. Begeleidingsbrieven worden op afstand verstuurd naar de auto’s.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder

evofenedex vragen logistiek export