skipToContentskipToFooter

Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) is het beleidskader voor afval in de circulaire economie in Nederland. Alle overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van afval rekening houden met het LAP. Het LAP is opgesteld voor alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt het LAP en elke wijziging daarvan vast, volgens de Wet milieubeheer.

Het laatste vastgestelde afvalbeheerplan is het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3). LAP3 ondersteunt de overgang naar een circulaire economie.

Het LAP bestaat uit een beleidskader en sectorplannen.

Het beleidskader beschrijft de doelstelling van het afvalbeleid in Nederland en het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer. Onderwerpen die in het beleidskader behandeld worden zijn inzamelen, recyclen, verbranden, storten en afvaltransporten. Ook onderwerpen als circulaire economie, de afweging afval of geen afval, monitoring en vergunningverlening en toezicht komen aan de orde.

In LAP3 staan 85 sectorplannen. In de sectorplannen is het beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor verschillende afvalstromen, bijvoorbeeld voor textiel, kunststoffen of oliehoudende afvalstoffen.

Een sectorplan bestaat in LAP3 verder uit:

  • Afbakening: over welke afvalstoffen gaat het wel en niet
  • Beleid voor grensoverschrijdend transport van afvalstoffen
  • Toelichting, aandachtspunten en vooruitblik minimumstandaard

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder

evofenedex vragen logistiek export