skipToContentskipToFooter

Werkgevers moeten aan werknemers die zijn belast met laden, lossen, opslag, overtappen of sorteren van gevaarlijke stoffen persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken, zoals:

 • ademhalingsbeschermingsmiddelen
 • veiligheidsbril met scherm, gelaatsscherm of een zuurbril
 • handschoenen die ook de polsen beschermen
 • veiligheidsschoenen of laarzen
 • veiligheidskleding

Adembescherming

Ter bescherming tegen gevaarlijke gassen, dampen of fijn verdeelde stoffen zijn er verschillende soorten adembescherming:

 • van de omgevingslucht afhankelijke adembescherming en
 • van de omgevingslucht onafhankelijke adembescherming.

Afhankelijke adembescherming

Bij afhankelijke adembescherming wordt de lucht door het apparaat gezuiverd door speciale filterbussen. Afhankelijk van het soort filterbus worden bepaalde verontreinigingen gefilterd en in het filter vastgehouden. Dat betekent dan ook dat de capaciteit en de inzetduur beperkt is.
Deze vorm van adembescherming is alleen geschikt wanneer er voldoende zuurstof (tenminste 19 procent) in de lucht aanwezig is. Er mogen niet te hoge concentraties verontreinigingen aanwezig zijn. Er bestaan verschillende soorten filterbussen die elk geschikt zijn voor een bepaalde gas/dampconcentratie of groep van gassen. Filters zijn alleen geschikt voor éénmalig gebruik.
Een filterbusmasker mag in ieder geval niet worden gebruikt:

 • voor het betreden van besloten ruimten
 • voor reddingswerkzaamheden
 • bij gassen die de zuurstof verdringen of verdunnen, zoals stikstof en andere inerte gassen.

Om onderscheid te kunnen maken worden filterbussen gemerkt met een letter en een kleurband. De meest gebruikte typen met kleurenband:

Filtertypekleurgebruiksdoel
AbruinOrganische gassen en oplosmiddelen
AXbruinDampen laagkokende verbindingen (kookpunt < 65ºC)
BgrijsAnorganische gassen en halogenen
EgeelAnorganische dampen en zure gassen
KgroenAmmonia, bepaalde amines
P1witStoffilter, inert zwevend stof
P2witStoffilter, schadelijk stof
P3witStoffilter, (zeer) giftig stof

NB. Er bestaan ook zogenoemde universele (ABEK) filters

Stofmaskers (snuitjes) beschermen tegen vaste deeltjes. Er bestaan enkele typen filtermaskers die ook bescherming bieden tegen fijnstof en lichte gas/dampconcentraties, tot bepaalde concentraties. Stofmaskers zijn uitsluitend geschikt voor éénmalig gebruik. Stofmaskers mogen niet worden gebruikt bij giftige stoffen!

Onafhankelijk van de omgevingslucht

Bij adembescherming die onafhankelijk is van de omgevingslucht wordt verse lucht toegevoerd. Deze adembescherming wordt gebruikt bij hoge gas/dampconcentraties en giftige stoffen. Adembeschermingsmiddelen die onafhankelijk zijn van de omgevingslucht zijn verseluchtkappen of maskers en ademluchtmaskers.

Verseluchtmaskers en -kappen bestaan uit een gelaatstuk of kap waaraan een slang is bevestigd en waarvan het uiteinde via een compressor in de buitenlucht uitmondt. De afvoer van de uitgeademde lucht gaat via een ventiel (bij een kap) via de halsopening. Er kan geen damp naar binnen komen. De aanzuigslang mag maximaal 20 meter lang zijn. Hierdoor is de werkafstand beperkt. Door het geheel van slangen, compressor en kap is de bewegingsvrijheid beperkt.

Het ademluchtmasker bestaat uit een draagframe met draagbanden, waarop onderdelen zijn gemonteerd. Ademluchtmaskers zijn geschikt voor werk- of reddingswerkzaamheden op plaatsen waar hoge concentraties van giftige stoffen kunnen ontstaan of waar een zuurstofgebrek is. Een voordeel van een ademluchtmasker is dat het grote bewegingsvrijheid toelaat.

Bij zowel het gebruik van verseluchtmaskers of -kappen als bij ademluchtmaskers in gesloten ruimten, zoals een tank, moet er onder toezicht gewerkt worden. Er moet ook contact zijn met degene die zich met zo'n masker in die ruimte bevindt. Ook moeten deze 'toezichthoudende' personen in het bezit zijn van beschermingsmiddelen om eventueel te kunnen ingrijpen in geval van nood.

Overige persoonlijke beschermingsmiddelen

 • hoofd-, gelaat- en oogbescherming kunnen diverse soorten en uitvoeringen omvatten van veiligheidshelmen, gelaatsschermen en veiligheidsbrillen
 • hand- en armbescherming omvatten over het algemeen diverse soorten en uitvoeringen van handschoenen en armkappen
 • voet- en beenbescherming omvatten over het algemeen diverse soorten en uitvoeringen van veiligheidsschoenen, laarzen en beenkappen
 • overige lichaamsbescherming omvat over het algemeen voorschoten, pakken en overalls.
 • diverse beschermingartikelen bieden ook een gecombineerde vorm van bescherming, zoals een helm met een gelaatsscherm.
 • veiligheidskleding moet zo zijn uitgevoerd en worden gedragen dat de broek over de laarzen, de mouwen over de handschoenen en een jas over de broek wordt gedragen.

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Hans en zijn collega's helpen je graag verder

gevaarlijke stoffen evofenedex