Globally Harmonized System (GHS)

Sinds 1 december 2010 is de nieuwe wijze van het indelen en etiketteren volgens het GHS in fases verplicht

Het aanbrengen van gevaarpictogrammen en risico- en veiligheidszinnen op verpakkingen met gevaarlijke stoffen is in de Europese Unie geregeld in EU-richtlijnen. Deze richtlijnen zijn erop gericht om consumenten en mensen die werken met deze stoffen te informeren en te waarschuwen over de gevaren.

Buiten de Europese Unie was er veel verschil in dergelijke wetgeving en een aantal landen kende helemaal geen wetgeving op dit gebied. Dit is de reden geweest voor de United Nations om te pleiten voor een wereldwijd systeem voor de indeling en gebruikersetikettering van gevaarlijke stoffen en dat uiteindelijk heeft geleid tot het Globally Harmonized System (GHS). Eén van de doelstellingen van het GHS is het garanderen van een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid van mens en milieu.

GHS bevat verplichtingen voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren of op de markt brengen (handelsbedrijven). Er is immers sprake van een nieuwe systematiek voor de indeling en gebruikersetikettering van verpakkingen met gevaarlijke stoffen. Er zijn nieuwe gevaarpictogrammen en nieuwe Hazard Statements’ en ‘Precautionairy statements’ ter vervanging van de huidige risico- en veiligheidszinnen (r- en s-zinnen). Een logisch gevolg hiervan is dat ook de veiligheidsinformatiebladen aangepast zijn of moeten worden naar de nieuwste lay-out waarbij alleen de H- en P-zinnen worden vermeld (EU2015/830).

Nederlands bedrijven worden al enkele jaren geconfronteerd met het GHS, omdat in een aantal landen, zoals Japan en Canada en sinds 2008 in Europa, het GHS al is geïmplementeerd. Veel producten zijn dus al voorzien van de nieuwe pictogrammen en zinnen.

Binnen de Europese Unie is het GHS omgezet in EU-Verordening 1272/2008 en wordt ook wel CLP genoemd (Classification, Labelling and Packaging of chemicals).
Sinds 1 december 2010 is de nieuwe wijze van het indelen en etiketteren volgens het GHS in fases verplicht.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder