Vervoerdocument

Behalve een aantal gegevens in de Air Waybill, moet een speciaal document worden opgesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, de Shipper’s declaration for dangerous goods.

In dit document staat informatie over de lading.

De informatie bestaat minimaal uit:

  • UN- of ID-nummer
  • proper shipping name
  • IATA-class, gevolgd door het ‘subsidiary risk’ tussen haakjes indien van toepassing
  • packing group indien van toepassing

Verder moet zijn aangegeven:

  • quantity and type of packing
  • packinginstruction

Door ondertekening van de Shipper’s declaration verklaart de afzender dat de inhoud van de zending gevaarlijke stoffen:

  • volledig en accuraat is omschreven door de proper shipping name
  • volgens de voorschriften is geclassificeerd, verpakt, geëtiketteerd en gekenmerkt
  • in alle opzichten voldoet aan de nationale en internationale regels

Erkende Afzender

De Shipper’s Declaration mag uitsluitend zijn ondertekend door een erkende afzender die in het bezit is van een A-erkenning. Als een afzender hier zelf niet over beschikt, moet de Shipper’s declaration worden opgemaakt door een bedrijf dat namens de afzender mag optreden en daarbij de verantwoordelijkheid overneemt. Dit bedrijf moet een E-erkenning bezitten.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder