Verpakkingen

De meeste verpakkingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten het UN-keuringskenmerk dragen. Dit keuringskenmerk geeft onder andere informatie over:

 • soort verpakking
 • verpakkingsmateriaal
 • of de verpakking bestemd is voor vloeistoffen of vaste stoffen
 • jaar of maand van fabricage
 • fabrikant

Over het algemeen kunnen voor wegvervoer (ADR), spoorvervoer (RID), zeevervoer (IMDG), luchtvervoer (IATA) en binnenwatervervoer (ADNR) dezelfde verpakkingen worden gebruikt.

Testing & Consultancy Packaging International (T&C PI) in Breda, vestiging van het Belgisch Verpakkingsinstituut BVBA, is voor Nederland de erkende keuringsinstantie.

De toegestane verpakkingen zijn mede afhankelijk van de gevaareigenschappen van een stof: verpakkingsgroep I voor zeer gevaarlijke stoffen, verpakkingsgroep II voor gevaarlijke stoffen en verpakkingsgroep III voor minder gevaarlijke stoffen.

Het keuringskenmerk op de verpakking bevat een code die de groep aangeeft:

 • 'X' voor stoffen van de verpakkingsgroepen I t/m III
 • 'Y' voor stoffen van de verpakkingsgroepen II en III
 • 'Z' voor stoffen van de verpakkingsgroep III

Soorten verpakkingen

Er zijn drie soorten verpakkingen:

 • pakmiddelen: vaten, dozen en jerrycans en dergelijke met een maximale inhoud van 400 kg of 450 liter
 • IBC's (intermediate bulk containers): stijve of flexibele vervoerbare verpakkingen met een inhoud van ten hoogste 3000 liter en ontworpen voor behandeling met mechanische hulpmiddelen
 • grote verpakkingen: verpakkingen die voorwerpen of binnenverpakkingen bevatten met een netto massa van meer dan 400 kg of een inhoud van meer dan 450 liter, maar een inhoud van ten hoogste ten hoogste 3 m3 heeft, en ontworpen is voor behandeling met mechanische hulpmiddelen.

 

  Onze ledenadviseur Marjolein
  Contact

  Vragen over gevaarlijke stoffen?

  Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder