skipToContentskipToFooter

Welke gevaarsetiketten je op een transporteenheid aanbrengt, hangt af van de gevaarseigenschappen van de vervoerde stof. Het betreffende etiket staat in kolom 3 van de stoffentabel in hoofdstuk 3.2 van de IMDG Code. In kolom 4 staat eventueel het etiket als de stof een bijkomend gevaar heeft.

Etiketten bestemd voor transporteenheden zijn ruitvormig met zijden van minimaal 250 mm. In de onderste punt staat een cijfer dat de gevarenklasse aangeeft. Etiketten moeten weer- en windbestendig zijn en 3 maanden lang blootstelling aan zeewater kunnen doorstaan.

Etiketten worden als volgt aangebracht:

  • op vrachtcontainers (met colli), opleggers en transporttanks: aan 4 zijden;
  • op transporttanks met een inhoud van minder dan 3.000 liter: op twee tegenovergestelde zijden. Dit mogen ook etiketten zijn met zijden van minimaal 100 mm;
  • een spoorwagon: ten minste aan weerszijden;
  • op een tank met meerdere compartimenten, waarin meer dan één gevaarlijke stof wordt vervoerd: aan weerszijden van de desbetreffende compartimenten. Als op alle compartimenten hetzelfde etiket moet, dan hoeft het etiket maar éénmaal langs elke zijde te worden bevestigd;
  • op elke andere transporteenheid: aan weerszijden en achterzijde.

Aanvullende of afwijkende voorschriften gelden o.a. voor milieugevaarlijke stoffen, verwarmde stoffen, gegaste containers en radioactieve stoffen.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex