Dossier PGS 15

Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen gelden de PGS 15 richtlijnen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15)

Voor opslagvoorzieningen groter dan 10.000 kg zijn veelal vergaande voorzieningen noodzakelijk met betrekking tot brandbestrijding, de opvang van bluswater en organisatorische maatregelen. De indeling van de gevaarlijke stoffen is gebaseerd op de vervoerswetgeving (ADR). Het ADR kent 13 gevarenklassen van gevaarlijke stoffen. In tabel 1.1 en 1.2 van de PGS 15 is respectievelijk aangegeven welke stoffen onder de werkingssfeer van de PGS 15 vallen en wat de ondergrenzen en vrijstellingen zijn. Behalve gevarenklassen zijn de voorschriften ook van toepassing op een aantal met naam genoemde categorieën, zoals gasflessen, spuitbussen, gaspatronen en de zogenoemde CMR-stoffen (carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen).

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder