Dossier PGS-26

Stalling en onderhoud van aardgasvoertuigen

PGS-26

Omdat het stallen en onderhouden van aardgasvoertuigen andere risico's met zich meebrengen dan bij diesel-,  benzine-  of LPG- voertuigen het geval is, zijn specifieke veiligheidsmaatregelen nodig. De richtlijn PGS26  geeft hiervoor voorschriften. In het kader van de Wet milieubeheer kan het bevoegde gezag eisen dat aan deze PGS26 wordt voldaan. Ook vanuit Arbo-oogpunt is de richtlijn relevant, omdat de werkgever ervoor moet zorgen dat een werknemer veilig kan werken. Er zijn steeds meer aardgasvoertuigen (CNG-voertuigen; CNG is gecomprimeerd aardgas) op de markt en misschien heeft u er ook wel mee te maken. Wilt u weten of de PGS26-richtlijnen in uw bedrijf van toepassing zijn ? Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Ledenservice, telefoon 079 3467 346.

    Onze ledenadviseur Marjolein
    Contact

    Vragen over gevaarlijke stoffen?

    Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder