Toelichting richtlijn PGS-26

In Nederland geldt het Activiteitenbesluit

Dit besluit bepaalt (in afdeling 2.1 zorgplicht) dat een bedrijf dat activiteiten onderneemt die schadelijk kunnen zijn voor het milieu (waaronder ook risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen), hiervoor maatregelen moet treffen. Daarnaast kan het bevoegd gezag een maatwerkvoorschrift opstellen als een activiteit niet in het besluit genoemd staat.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Als een bedrijf met aardgas werkt, dan onderneemt het bedrijf activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of die risico’s met zich mee kunnen brengen. Niet persé meer dan bijvoorbeeld lpg of diesel, maar wel andere risico’s. In dit kader kan het bevoegd gezag dus besluiten maatwerkvoorschriften op te stellen. Normaal gesproken grijpt het bevoegd gezag dan naar de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, deel 26, in het kort, de PGS 26 . Hierin wordt een aantal voorwaarden gesteld aan bedrijven die aardgasvoertuigen stallen en/of onderhouden.

Maatwerk

Deze voorschriften zijn niet altijd praktisch uitvoerbaar en hanteerbaar. Het is wel mogelijk om, in overleg met het bevoegd gezag, maatwerkvoorschriften op te stellen die afwijken van de PGS 26, maar wel de veiligheid borgen. Dit kan officieel door het bevoegd gezag worden vastgelegd als aanvulling op de milieuvergunning.

Daarnaast zijn ook nog van belang:

  • de Arbowetgeving (in het kader van de zorgplicht voor de veiligheid van de medewerkers – wat wordt ondervangen door de PGS 26)
  • de brandweer (moeten bij een aardgasbrand op een andere manier handelen dan bij een dieselbrand en kent het gebruiksbesluit)
  • de verzekering (die kan extra eisen stellen als de bedrijfsvoering veranderd
Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder