Wat is PGS-26

PGS staat voor publicatiereeks gevaarlijke stoffen, die de overheid uitgeeft.

De beheerorganisatie, onder leiding van de Programmaraad, beheert  de PGS. Hierin zijn overheid, werkgevers en werknemers vertegenwoordigd.
De PGS26 is primair bedoeld voor bedrijven die aardgasvoertuigen onderhouden en/of in grote mate stallen. Verder voor iedereen die veilig wil omgaan met aardgasvoertuigen.

Wat houdt het in

De voorschriften hebben ondermeer betrekking op het noodplan, ventilatie, aardgasdetectie en controles. Voor het toepassen van de PGS26 is een aantal stappen nodig:

  • allereerst moet inzichtelijk te worden gemaakt in hoeverre de bestaande situatie afwijkt van de voorschriften
  • vervolgens kan er gekeken worden naar hoe aan de voorschriften kan worden voldaan (door werkvoorschriften en/of aanpassingen aan het pand)
  • belangrijk daarnaast is het opleiden van personeel
  • ook kan bij het bevoegd gezag, arbodienst en/of verzekering worden vastgelegd dat veiligheidsmaatregelen zijn genomen
  • er moet worden gezorgd dat documentatie goed vindbaar wordt gearchiveerd
Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder