skipToContentskipToFooter

De PGS 37-2 is de richtlijn voor de veilige opslag van lithiumbatterijen en -accu’s. De nieuwe richtlijn is in december 2023 gepubliceerd als ‘definitief’ en daarmee toepasbaar op de bedrijfsorganisatie. In de richtlijn staan scenario’s, doelen en maatregelen om de risico’s bij de opslag van lithiumbatterijen en -accu’s te verminderen of te voorkomen. 

Het gebruik van lithiumbatterijen is de laatste jaren sterk toegenomen. Denk maar aan batterijen in elektrische fietsen, en telefoons, maar ook medische apparaten. De opslag van deze producten kan specifieke risico’s met zich meebrengen. Om deze risico's te beheersen is de richtlijn PGS 37-2 opgesteld. Ieder bedrijf dat iets doet met lithiumbatterijen en/of accu's (voornamelijk opslag) krijgt met deze richtlijn te maken.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Dennis en zijn collega's helpen je graag verder

Dennis