Vervoer afvalstoffen VIHB

Voor de afgifte van afvalstoffen zijn ‘inzamelaars’ en ‘transporteurs’ nodig.

Inzamelaars halen afvalstoffen bijeen. Dit kan door:

  • het met een zekere regelmaat ophalen bij meerdere adressen
  • het maken van afzonderlijke ritten
  • een combinatie van beide

Inzamelaars nemen de afvalstoffen zo over beschikken er verder zelf over. Transporteurs leveren slechts een vervoerprestatie en kunnen worden beschouwd als de 'verlengde arm' van opdrachtgevers. Voor inzamelaar en transporteur gelden verschillende vormen van aansprakelijkheid.

Landelijke lijstplicht VIHB lijst: Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van afvalstoffen moeten zich plaatsen op de landelijke VIHB-lijst. Afvalstoffen mag je alleen afgeven aan bedrijven die op die lijst staan. Voor 3 afvalstromen geldt een inzamelvergunningplicht:

  • afgewerkte smeer- en systeemolie
  • klein gevaarlijk afval (afkomstig uit bedrijven)
  • scheepsafvalstoffen

Voor bedrijven die zich bezighouden met het vervoeren, inzamelen, verhandelen of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op een landelijke lijst verplicht. Dit kan alleen als het bedrijf aan drie criteria voldoet: betrouwbaarheid, kredietwaardigheid, vakbekwaamheid. 

Vakbekwaamheidheidseis

De vakbekwaamheidseis houdt in dat een vertegenwoordiger van het bedrijf in het bezit moet zijn van het Vakdiploma Afvalstoffen.

Behaal het officiële Vakdiploma Afvalstoffen

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder