Het geleidebiljet

Bij ieder transport van afvalstoffen moet een geleidebiljet (ook wel ‘begeleidingsformulier’ genoemd) aanwezig zijn.

Dus zowel bij eigen vervoer als bij uitbesteed vervoer. Het geleidebiljet heeft dezelfde rechtskracht als een vrachtbrief. Je moet hem dan ook zeer zorgvuldig invullen.

Sinds 1 januari 2011 moeten nieuwe formulieren worden gebruikt. Meer informatie over de regelgeving en de gegevens die vanaf dit jaar op de begeleidingsbrief moeten worden opgenomen, kun je vinden op de website van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

Bestel uw geleidebiljetten bij:

Stichting Vervoeradres

Telefoon: 088 5522 167
Fax: 088 5522 103

Elektronische Begeleidingsbrief Afval

Met de Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA) is een standaard afgesproken voor het uitwisselen van informatie die op de wettelijk verplichte begeleidingsbrief staat opgenomen. Hiermee worden de gegevens electronisch uitgewisseld tussen ontdoeners van afval, transporteurs, inzamelaars en afvalverwerkingsbedrijven. Het handmatig overnemen van gegevens is hierbij niet van toepassing. Het is het vervolg op de ontwikkelingen met betrekking tot de digitale begeleidingsbrief. Begeleidingsbrieven worden op afstand verstuurd naar de auto’s.

Meer informatie

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder