Het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP)

Het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) is in overleg opgesteld door overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Volgens het LAP moet in 2012 83 procent van de afvalstoffen in Nederland een nuttige bestemming krijgen. Daarnaast moet het LAP ook zorgen voor een betere aansluiting bij de Europese schaalvergroting in het afvalbeheer.

Het LAP bestaat uit drie delen. Verder bevat het een lijst met ‘aanwijzingen’ om vast te stellen of iets een afvalstof is of niet. Jurisprudentie helpt ook bij deze vaststelling.

 • LAP deel 1:
  beschrijft het algemene beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer. Het behandelt onder meer uitgangspunten, organisatie, in- en uitvoer, handhaving en de afzonderlijke schakels van de afvalbeheerketen. Hiernaast behandelt dit beleidskader het internationale kader, het in- en uitvoerbeleid en de handhaving.
 • LAP deel 2:
  bestaat uit 34 sectorplannen met een nadere uitwerking van het algemeen beleid voor specifieke afvalstoffen (bijvoorbeeld huishoudelijk afval, industrieel afval en verpakkingen). Het bevat de minimumstandaarden waar afvalstoffen aan moeten voldoen om een vergunning voor verwerking te krijgen.
 • LAP deel 3:
  geeft de verwijderingscapaciteit voor het verbranden en storten van afvalstoffen aan. Het Milieueffectrapport LAP geeft de onderbouwing van de diverse be- en verwerkingsmethoden zoals die in het LAP zijn aangegeven.

 

  Onze ledenadviseur Marjolein
  Contact

  Vragen over gevaarlijke stoffen?

  Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder