VIHB registratieplicht

De regeling Vervoerders Inzamelaars Handelaren en Bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB) heeft gezorgd voor een inschrijvingsplicht voor het vervoeren, inzamelen, handelen en bemiddelen van afvalstoffen. Als je je inschrijft, kom je op een landelijke lijst.

Nadat jouw bedrijf geregistreerd is, krijgt het een VIHB-registratienummer. Dit nummer moet altijd vermeld worden op de afvalstoffen begeleidingsbrieven.

Voor vermelding op de lijst gelden de criteria van betrouwbaarheid en vakbekwaamheid.

Het aantonen van betrouwbaarheid gaat via de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), niet ouder dan 3 maanden, die door de gemeente waarin men is gevestigd wordt verstrekt.

De eis van vakbekwaamheid geldt voor vervoerders middels hun vergunning beroepsvervoer en voor handelaren en bemiddelaars een door de minister van VROM erkend vakdiploma afvalstoffen voor de persoon die feitelijk de leiding heeft. Als de leiding bij meer personen ligt, moet ten minste 1 van hen aan deze eis voldoen. Een vakdiploma vergelijkbaar met het vakdiploma afvalstoffen behaald in een andere EU-lidstaat volstaat ook.

Een registratie op de VIHB-lijst geldt vanaf 1-1-2018 voor onbepaalde tijd. Wel controleert de NIWO elke vijf jaar of de onderneming nog aan de voorwaarden voldoet.

Een inzamelvergunning is nodig voor:

  • afgewerkte olie categorie I en II
  • klein gevaarlijk afval
  • scheepsafvalstoffen

Jouw inzamelvergunningaanvraag kun je aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder