Wettelijke definitie afval

De wettelijke definitie van afvalstoffen luidt: 'Alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering van ontdoet of wil ontdoen.’

In de praktijk ontstaat vaak onenigheid tussen overheid en bedrijf over de vraag of iets nu een afvalstof of een grondstof is.

Grondstoffen voldoen aan de volgende criteria:

 • de stof is gelijkwaardig aan een overeenkomstige primaire grondstof
 • de stof bezit dezelfde kenmerken als een grondstof
 • in de stof zitten geen andere verontreinigingen dan in de overeenkomstige primaire grondstof
 • de stof kan rechtstreeks, zonder dat aan een afvalstof gerelateerde voorbehandeling nodig is, worden ingezet in een productieproces dat ook alleen op basis van primaire grondstoffen kan bestaan
 • de stof leent zich qua aard en samenstelling voor het gebruik ervan (volgens oorspronkelijke bestemming)
 • de stof is beoogd geproduceerd, waarbij de productie kan worden gestuurd
 • door de inzet van de stof ontstaat geen enkel additioneel risico ten opzichte van de inzet van de reguliere primaire grondstof
 • er hoeven geen bijzondere voorzorgsmaatregelen te worden getroffen voor de inzet van de stof
 • de stof heeft geen negatieve waarde
 • er is een reguliere markt voor de stof

Uit jurisprudentie blijkt dat praktisch alles waarvan uw bedrijf zich ontdoet als afvalstof wordt beschouwd, ook al krijgt uw bedrijf er voor betaald.

Specifieke soorten afval en aparte regelingen:

 • Landelijk afvalbeheerplan (LAP):
  hieronder vallen reststoffen van productieprocessen, materialen en producten van een afgerond recycleproces, producten die worden gerepareerd of gereinigd, gebruikte spullen die aan kringloopbedrijven of charitatieve instellingen worden afgegeven en afval dat als brandstof wordt gebruikt.
 • Bedrijfsafvalstof:
  alle afvalstoffen, behalve huishoudelijke afvalstoffen, afvalwater, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen. Voor verschillende categorieën bestaan verschillende afgifteregels.
 • Gevaarlijke afvalstof:
  stoffen op de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL).
 • Groenelijstafvalstof:
  afvalstof die op de groene lijst van afvalstoffen staat en die geschikt is voor nuttige toepassing of hergebruik.
 • Huishoudelijk gevaarlijk afval:
  al het afval dat in de Chemokar thuishoort.
 • Wit- en bruingoed:
  elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur.
Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder