Actieve veredeling

De economische douaneregeling 'actieve veredeling' laat de invoer van bepaalde goederen van buiten de EU toe zonder dat de invoerder hierop invoerrechten, antidumpingrechten of btw moet betalen.

Voorwaarde is wel dat deze goederen gebruikt worden om bestaande goederen in de EU te bewerken, deze verwerkte producten terug uit te voeren én dat de aanvrager van deze douaneregel over een vergunning beschikt. Tenminste, dat is de algemene regel.

Wanneer worden goederen actief veredeld?
Het Europese douanewetboek onderscheidt vier soorten actieve veredeling:

 • Bewerken
  De ingevoerde goederen worden geassembleerd, gemonteerd en/of aangepast aan andere goederen, waardoor hun economische waarde zichtbaar groter wordt.
 • Verwerken
  De ingevoerde goederen worden zodanig aangewend dat er nieuwe goederen ontstaan.
 • Herstellen
  De ingevoerde goederen worden hersteld, gereviseerd en/of afgesteld.
 • Gebruik/aanwenden
  De ingevoerde goederen worden gebruikt om het productieproces mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Denk hierbij aan katalysatoren, vertragers of versnellers van scheikundige reacties ...,  die niet meer in de veredelingsproducten voorkomen.

Niet toegelaten zijn evenwel:

 • brandstof en energiebronnen (behalve als ze worden aangewend voor het testen van de veredelingsproducten of voor het opsporen van defecten in te herstellen invoergoederen)
 • smeermiddelen (behalve als ze nodig zijn voor het proefdraaien, het afstellen of uit de gietvorm nemen van veredelingsproducten)
 • uitrusting of gereedschap.

Op welke manier krijgen invoerders vrijstelling?
Er zijn twee vrijstellingsmogelijkheden:

 • schorsing: de invoerder betaalt geen invoerrechten, antidumpingrechten of btw, maar moet wel een borgstelling aan de douane overmaken
 • terugbetaling: de invoerder betaalt invoerrechten e.d. en krijgt deze terugbetaald na uitvoer van de veredelde goederen.

Over welke vergunning moet de invoerder beschikken?
De invoerder moet aan de Douane een aanvraag indienen om te kunnen gebruikmaken van deze economische douaneregeling. Hij komt enkel in aanmerking wanneer de veredelingsactiviteiten in de EU plaatsvinden en het bedrijf die deze activiteiten uitvoert, in de EU gevestigd is. De aanvrager kan kiezen voor twee soorten vergunningen:

 • de klassieke vergunning: de douaneaangiften waarmee de goederen onder actieve veredeling werden geplaatst, worden stuk voor stuk aangezuiverd
 • de globalisatievergunning: de douaneaangiften worden globaal (en per kwartaal) aangezuiverd

In de praktijk combineren de meeste bedrijven de schorsing van betaling en de globale aanzuivering van de douaneaangiften.

Bijkomende administratie
Bedrijven die van deze regeling gebruik willen maken, moeten bovendien een administratieve bewijsvoering aanleggen die het volgende omvat:

 • de chronologische registratie van de aangiften tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling (opgave 51)
 • de chronologische registratie van de levering van de veredelingsproducten (leveringsproducten)
 • de omzetting van de veredelingsproducten naar veredelde goederen (omzettingsopgaven)
 • de balans van de in- en uitvoer: het tegenover elkaar stellen (per invoergoed) van de ingevoerde en de wederuitgevoerde hoeveelheden invoergoederen (afrekeningsfiches).

Wanneer vervalt deze regeling?
In bepaalde gevallen moet de invoerder toch invoerrechten, btw e.d. betalen, namelijk:

 • indien de ingevoerde producten niet allemaal worden aangewend in het nieuwe, veredelde product en deze niet-gebruikte productiemiddelen in het vrije verkeer worden gebracht.
 • wanneer niet alle veredelde goederen worden uitgevoerd buiten de EU (in dit geval moet de invoerder een douaneschuld betalen op de basisproducten die verwerkt werden in de niet-uitgevoerde goederen).
 • wanneer veredelingsproducten voor uitvoer naar FTA (Free Trade Agreement)-landen, met een no drawback-regel in aanmerking komen voor een preferentieel handelstarief (GSP-landen). Deze producten krijgen immers na veredeling een Europese oorsprong en worden uitgevoerd onder EUR-certificaat.
 • wanneer de veredelde goederen worden uitgevoerd naar Turkije met een ATR-certificaat.

Bron: Intris. 
Intris is een Belgische softwareleverancier, gespecialiseerd in ondermeer logistieke en douaneoplossingen. www.intris.be.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder