Authorised Economic Operator (AEO)

Sinds 1 januari 2008 is het mogelijk om de vergunning Geautoriseerde marktdeelnemer oftewel Authorised Economic Operator (AEO) te verkrijgen.

De AEO-wetgeving was het Europese antwoord op het Amerikaanse Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) dat na de aanslagen van
11 september 2001 in de Verenigde Staten is ingevoerd om de logistieke keten te beveiligen. Maar ook China, Japan en vele andere landen hebben initiatieven voor beveiligde supply chains en strenge grenscontroles.

De verantwoordelijkheid en de verantwoordingsplicht voor de veiligheid en de beveiliging van de supply chain van bedrijven wordt steeds meer onder de loep genomen. In de praktijk moet de AEO-erkenning worden gezien als een “keurmerk” voor de beveiliging van de supply chain van ondernemingen, zowel voor hun handelspartners als voor de douaneautoriteiten overal ter wereld.


Hiervoor kan een afzonderlijk Safety & Security certificaat worden afgegeven. Maar daarnaast is de wet eveneens een instrument voor de Douane om meer grip te krijgen op naleving van de douaneregels in het algemeen, bijvoorbeeld op het gebied van opslag, informatievoorziening of betalingen. Toekenning van de AEO-status door de Douane is een erkenning van bewezen betrouwbaarheid en betekent dat zendingen van een bedrijf niet of nauwelijks controle vereisen en daardoor ook met voorrang kunnen worden verwerkt. De Douane kan zich concentreren op niet-AEO-gecertificeerde zendingen, die potentieel meer risico opleveren. Op deze wijze kan de efficiency en snelheid van de douane-afhandeling worden vergroot.


Er zijn drie verschillende AEO-statussen:

  1. AEO-douanevereenvoudigingen (AEO-C)
  2. AEO-veiligheid (AEO-S)
  3. AEO-douanevereenvoudigingen  en veiligheid (AEO-Full)

Elke status levert verschillende (wettelijke) voordelen voor vergunninghoudende bedrijven. Behalve de wettelijke voordelen zijn er nog andere voordelen verbonden aan de AEO-status. Voor een compleet overzicht van de voordelen zie Voordelen AEO-status

Voor wie is de AEO-vergunning bedoeld

Authorised Economic Operator (Geautoriseerde Marktdeelnemer) wordt gedefinieerd als: “een marktdeelnemer die voor de gehele Europese Gemeenschap als veilig en betrouwbaar bestempeld kan worden, met betrekking tot zijn douaneactiviteiten, en op basis daarvan voordelen kan genieten in de gehele Gemeenschap.”
Economic Operators, of marktdeelnemers zijn bedrijven die een schakel vormen in de internationale toeleveringsketen. De internationale toeleveringsketen omvat het gehele productieproces, dat wil zeggen vanaf de productie van de goederen tot de levering aan de eindgebruiker, met inbegrip van de uit- en invoer van die goederen van en naar de EU.

Dit betekent dat alle bedrijven die te maken hebben met goederenzendingen van en naar buiten de EU in aanmerking kunnen komen voor een AEO vergunning.

De schakels van de internationale toeleveringsketen bestaan uit vele verschillende bedrijven met ieder zijn eigen activiteiten en verantwoordelijkheden. De verschillende bedrijven zullen dan ook bij de aanvraag voor een AEO-status op verschillende wijze beoordeeld moeten worden. Om dat te doen worden de volgende "actoren" onderscheiden, waarmee iedere marktdeelnemer zich kan identificeren:

  • Producent
  • Exporteur
  • Expediteur
  • Entrepothouder
  • Douane-expediteur
  • Vervoerder
  • Importeur

Eén bedrijf kan meer actoren in de toeleveringsketen vertegenwoordigen en meer bedrijven kunnen samen de rol van één actor hebben. Een bedrijf dat deel uitmaakt van de keten en de AEO-status wil verwerven zal hoe dan ook moeten voldoen aan de vereisten die gelden voor haar rol. Als meer bedrijven in de keten de AEO-status hebben, wordt deze veiliger en zullen meer voordelen behaald kunnen worden.

In de AEO-guidelines vind je de eisen waaraan bedrijven moeten voldoen om een AEO-vergunning te krijgen. Je kunt deze downloaden via onderstaande site van de douane: belastingdienst.nl

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder