Douanebestemmingen en douaneregelingen

Nadat de goederen die de EU zijn binnengekomen en gelost zijn moet er een Douanebestemming gekozen worden. De toegestane douanebestemmingen waaruit gekozen kan worden, zijn:

 • Plaatsen onder een douaneregeling. Een douaneregeling is een regeling waarbij de douane toezicht blijft uitoefenen. Dat kan zijn omdat de goederen de niet-communautaire status behouden, maar dat kan ook zijn omdat de goederen in het vrije verkeer worden gebracht.
 • Overbrengen naar een vrije zone of vrij entrepot.
 • Wederuitvoer uit de EU. Als niet-communautaire goederen weer buiten de EU worden gebracht, is er sprake van wederuitvoer. Het zal duidelijk zijn dat het toezicht van de douane ophoudt te bestaan als niet-communautaire goederen buiten de EU worden gebracht.
 • Vernietiging. Als goederen vernietigd worden dan worden deze goederen onbruikbaar gemaakt voor het doel waarvoor ze aanvankelijk bedoeld waren.
 • Afstaan aan de Schatkist.

De meest gebruikte douanebestemming is ‘plaatsen onder een douaneregeling’. Er zijn acht Douaneregelingen, namelijk:

 • in het vrije verkeer brengen
 • douanevervoer
 • douane-entrepot
 • actieve veredeling
 • behandeling onder douanetoezicht
 • tijdelijke invoer
 • passieve veredeling
 • uitvoer

 

  Onze ledenadviseur Alice
  Contact

  Vragen over internationaal ondernemen?

  Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder