skipToContentskipToFooter

Douaneaangiftes en registratie TDV

Voor het vertegenwoordigen van andere marktdeelnemers in een douaneaangifte is de registratie ‘Toelating Douanevertegenwoordiger’ (TDV) vereist. Met de komst van het DWU, Douanewetboek van de Unie, in mei 2016 heeft de Douane besloten een kwaliteitsslag te maken bij het gebruik van een douanevertegenwoordiging. Een douanevertegenwoordiger moet namelijk vanaf dat moment voldoen aan de AEO criteria. 

Bij gebruik van douanevertegenwoordiging, bij indirecte- en ook bij directe vertegenwoordiging, worden de AEO-C (douanevereenvoudiging) criteria voorgeschreven. Om gebruik te maken van vertegenwoordiging heb je namelijk de vergunning Toelating Douanevertegenwoordiger (TDV) nodig en deze vergunning vereist de AEO-C criteria.

Douaneaangifte met douanevertegenwoordiger

Het indienen van een douaneaangifte voor een andere marktdeelnemer kan op drie verschillende manieren.

 1. Op eigen naam en voor eigen rekening. Als aangever gebruik je geen douanevertegenwoordiging en er is dus geen registratie eis (code status vertegenwoordiging 1).
 2. Op naam en voor rekening van een ander, door middel van directe vertegenwoordiging (code status vertegenwoordiging 2).
 3. Op eigen naam maar voor rekening van een ander, door middel van indirecte vertegenwoordiging (code status vertegenwoordiging 3).

De criteria voor een toegelaten douanevertegenwoordiger

De registratie TDV kan gezien worden als de kleine versie van de vergunning AEO-C. De vergunning AEO-C bestaat uit vier ‘controls’ zoals vernoemd in artikel 39 a t/m d van het Douanewetboek van de Unie. 

 1. Compliance
 2. Deugdelijke administratie
 3. Financiële solvabiliteit
 4. Vakbekwaamheid

Welke douaneaangiften kan een toegelaten douanevertegenwoordiger doen?

Wanneer je in bezit bent van de registratie TDV kan je een marktdeelnemer direct of indirect vertegenwoordigen bij:

 • het doen van een douaneaangifte
 • een aangifte tot tijdelijke opslag
 • een summiere aangifte bij binnenbrengen
 • een summiere aangifte bij uitgaan
 • een aangifte tot wederuitvoer
 • een kennisgeving van wederuitvoer.

 De aanvraag van de registratie

Voordat je de aanvraag van de registratie TDV indient moet je eerst de AEO-self-assessment invullen. De aanvrager van de TDV moet gevestigd zijn of een vaste inrichting hebben in Nederland of ergens anders in de Europese Unie. Het tijdperk van het gewoon invullen van een formulier en het toesturen naar de Douane is voorbij. 

De aanvraag van de registratie om toegelaten te worden als douanevertegenwoordiger zal zorgvuldig opgesteld moeten worden. We noemen een aantal onderwerpen die belangrijk zijn bij een aanvraag. Voldoet je bedrijf wel aan alle gestelde criteriapunten en hoe toon je dit aan? Je bedrijf moet in control zijn en alle bedrijfsprocessen in kaart hebben gebracht. Hoe worden de procedure beschrijvingen up-to-date gehouden en hoe vindt het waarborgen plaats? Dit zijn allemaal vragen die de Douane ook stelt en die je dus voor jezelf helder moet hebben. 

Ben je van plan om de registratie Toelating Douanevertegenwoordiger aan te vragen? evofenedex kan je in dit traject ondersteunen zodat de aanvraag soepeler verloopt. Ook als de aanvraag al is ingediend maar nog niet is toegewezen, kan evofenedex adviseren. Neem gerust contact op bij vragen. 

Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex